Climate Action Symposium 2021

Register

6.- 7. april inviterer NHH og Norsk klimastiftelse årets Climate Action Symposium. Tema: Klima og bærekraft i finans. Del 1 og 2 er åpen for alle.

When

6. April.

Time: 09:00 - 12:30


What

Organized by Norsk Klimastiftelse & NHH

Climate Action Symposium er en to dagers konferanse i regi av NHH og Norsk klimastiftelse. Målet er å gi teoretisk og praktisk kunnskap om bærekraft og klima, som i økende grad er en viktig driver for hvordan finansbransjen over hele verden investerer, forvalter og låner ut penger.

Symposiet innledes med en halvdagskonferanse som passer for ansatte i næringsliv og offentlig virksomhet, i tillegg til studenter. Deretter inviteres studentene til å løse konkrete caseoppgaver fra tre selskaper.

Del 1 og del 2 er åpen for alle. I del 3 inviteres studenter ved NHH til å arbeide med konkrete bærekraftsutfordringer for DNB (bank), Tryg (Skadeforsikring) og Sarsia (Investeringer). Dette gir erfaring i hvordan klima og bærekraft har konkret betydning i sentrale forretningsprosesser i disse selskapene. Studentgruppene vil så få mulighet til å presentere sine løsninger og få direkte tilbakemeldinger fra casebedriften. Avslutningsvis deltar representanter fra selskapene i en paneldebatt om utfordringer og aktuelle løsninger på bærekraftsområdet.

Casearbeid er kun tilgjengelig for studenter ved NHH.

Where

Online

Register

Organizer

Norsk Klimastiftelse & NHH