Innovasjons- og utviklingsdag

Register

NRK inviterer redaktørstyrte medier og produksjonsselskaper til en digital utviklings- og innovasjonsdag, fredag 26. mars. Temaet er «Hvordan skal innholdet vårt bli funnet, valgt og elsket ?»

When

26. March.

Time: 10:00 - 15:00


What

Organized by NRK

I en tid med hurtige endringer i publikums vaner, er det helt avgjørende at vi er i konstant innovasjonsmodus, sier NRKs utviklingssjef Ivar Ragne Jenssen. -Norske medier er i en global konkurranse og konkurrerer om publikums tid. Da må vi også vite mest mulig om brukerens behov. Og vi må svare på behovet, sier han og ønsker flest mulig av redaktørstyrte medier og produksjonsselskaper velkommen til innovasjons og utviklingsdag.

Publikum i Norge bruker i underkant av åtte timer hver dag på medier og sosiale plattformer. Blant tenåringene, er det ingen redaktørstyrte norske medier på topp fem-lista, viser undersøkelser fra Kantar. -Vår felles utfordring er å lage godt norsk innhold som står fram i det fantastiske globale tilbudet som publikum kan velge i og NRKs utviklingsavdeling ønsker å dele hvordan vi arbeider for å ha en plass i publikums mediedøgn med vårt innhold, sier Jenssen.

Where

Online

Register

Organizer

NRK