Internasjonaliseringsworkshop del 1

Tickets

Er du klar for å satse internasjonalt? Det finnes mange spørsmål bedrifter må ta stilling til før de satser internasjonalt. Spørsmålene kan påvirkes av kultur, reguleringer, handelsregler, samt markedstrender i målmarkedet.

When

18. October.

Time: 08:30 - 15:00


What

Hosted by Innovasjon Norge

Internasjonal vekst
 
Er du klar for å satse internasjonalt? Det finnes mange spørsmål bedrifter må ta stilling til før de satser internasjonalt. Spørsmålene kan påvirkes av kultur, reguleringer, handelsregler, samt markedstrender i målmarkedet. Vi vil i vår workshop jobbe aktivt sammen med deg for å finne svar på følgende spørsmål:


1: Hvilke behov finnes det i markedet og hvordan ønsker konsumentene at behovene blir tilfredsstilt?
2: Har bedriften de nødvendige ressursene og aktivitetene for å konkurrere i markedet?
3: Vil det være lønnsomt for bedriften å innta en markedsposisjon?
4: Hvilken risiko tar bedriften ved å innta markedet og hvordan kan risikoen minimeres?


Med dette vekstprogrammet ønsker vi å tilgjengeliggjøre vår internasjonale markedskompetanse på et tidlig stadium, slik at din bedrift kan begynne å kartlegge markedet og lage en plan for internasjonal vekst. Vi inviterer derfor til to dager der du får muligheten til å jobbe med ditt selskaps internasjonale vekstprosjekt. Mye av jobben vil bedriften din gjøre selv, men vi vil tilby hjelp fra eksperter på Eksportsenteret og våre 34 kontorer i 29 land for å bistå deg. Målet er at du etter programmet skal ha et klarere bilde av markedet ditt, samt ha skissert en plan for hvordan du skal gå frem med din internasjonale satsing.


Første samling
18.10.2018 kl. 08:30-15:00
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, Bergen


Andre samling
06.11.2018 kl. 08:30-15:00
Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, Bergen


Oversikt over programmet


Før første samling ber vi om at du melder inn hvilket marked din bedrift vurderer å ekspandere til og hvilket kundesegment du ønsker å satse på. Vi ber deg også om å sende inn en enkel forretningsmodell med oversikt over din virksomhet.


På første samling vil vi jobbe med de faktorene som vil kunne påvirke virksomheten din i det nye markedet. Vi starter med å kartlegge markedskrefter, industrikrefter, makroøkonomiske forhold, og nøkkeltrender. I tillegg vil vi hjelpe deg å identifisere risiko knyttet til ekspansjon og eksport. Du vil bli presentert et sett med verktøy som vil hjelpe deg med å kartlegge mulighetene for internasjonal vekst.


Mellom samlingene vil det skje to ting: 
Du vil bruke verktøyene til å jobbe videre med den delen av kartleggingen du enkelt kan gjøre selv.
Innovasjon Norges rådgivere ved kontorene ute i verden vil gi deg tilbakemelding og tilgang på informasjon knyttet til ditt marked. De kan også sette deg i kontakt med relevante kunder og miljøer i markedet du ønsker å satse i.


På andre samling vil vi benytte innsikten fra de siste ukene til å lage markedsintroduksjonsplan. Du vil bli bedt om å dele innsikt du tror kan ha interesse for andre deltakere slik at alle kan lære av hverandre. Deretter vil vi gå gjennom kritiske suksessfaktorer for å lykkes med en internasjonal satsing, og du vil gjennomføre en selvtest på om du er klar for ekspansjon. Vi vil sammen med dere undersøke hvilke aktiviteter og tiltak som trengs for å sikre en god markedsintroduksjon. For å sikre at dere mestrer en markedsintroduksjon vil vi gå gjennom hva dere selv kan gjøre for å lykkes, og hva Innovasjon Norge og andre kan hjelpe til med for at dere skal lykkes.


Burde ditt selskap melde seg på? 
Målgruppen for programmet er etablerte bedrifter med en omsetning og et verifisert verdiløfte, som aktivt søker internasjonal vekst i løpet av de neste 6-12 månedene. Tidligere deltakere har foretrukket å stille med to til tre personer for å jobbe som team underveis i workshopene. Teamarbeid gir fordeler fordi deltagerne da kan fordele arbeidsoppgaver og utfordre hverandre underveis i prosjektet. Deltakerne bør ha eller være tiltenkt en relativt sentral rolle i internasjonaliseringsarbeidet til bedriften.


Vi ønsker dere velkommen til en hyggelig og informativ workshop. Vær klar over at plassene fylles opp raskt og at vi har begrenset plass.

Where

Media City Bergen
Lars Hillesgate 30
5008 Bergen

Tickets

Organizer

Innovasjon Norge