Meeting: Innovation Leadership - Competence program for cluster companies

Register

Join our info meeting about NHH Executive's new competence program for leaders and innovation managers in cluster companies.

When

31. October.

Time: 12:00 - 14:00


What

Info meeting:

Innovation Leadership: A competence program for cluster companies

Together with NHH Executive, NCE Media has initiated and developed a competence program for leaders and innovation managers in cluster companies. The program will contribute to: «…adding valuable and up-to-date professional insights to broaden the horizons of the participants and enable them to create added value for their respective cluster companies».

The program will facilitate new insight and reflection, with planned start-up January / February 2020. The key words for the program is strategy, innovation, business models, transformation, innovation culture and internationalization. The competence program consists of six one-day seminars, each of which is led by leading professionals from NHH within each field.

An informal meeting will be held on October 31 at 12.00 where the professionals at NHH will provide more information and answer questions.

PS: The program will run in Norwegian.

------------------

Infomøte: Innovasjonsledelse - et kompetanseprogram for klyngebedrifter

Vi inviterer til infomøte om NHH Executive sitt nye kompetanseprogram rettet mot ledere og innovasjonsansvarlige i klyngebedrifter.

Programmet skal bidra til: «…å tilføre ledere og spesialister blant medlemmer i næringsklyngene, verdifull og oppdatert faginnsikt slik at de utvider sine horisonter og settes i stand til å skape økt verdi for sine respektive medlemsbedrifter»

Programmet skal legge til rette for ny innsikt og refleksjon med planlagt oppstart januar/februar 2020. Stikkordene for kortprogrammet er strategi, innovasjon, forretningsmodell, transformasjon, innovasjonskultur og internasjonalisering. Kompetanseprogrammet består av seks dagsseminarer der hvert av dem ledes av de fremste fagpersonene fra NHH innenfor hvert av feltene.

Det vil bli holdt et uforpliktende informasjonsmøte 31. oktober kl 12:00 hvor fagfolkene til NHH kommer for å gi en smakebit på programmet samt svare på spørsmål. Programmet vil gå på norsk.

Where

Media Lab (Tower 3, 9th floor)
Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

Register

Organizer

NCE Media, MCB Media Lab & NHH Executive