Prosjektverksted

Info and registration

Skal din bedrift eller kommune søke Regionalt forskingsfond Vestlandet om innovasjonsprosjekt i februar? Er du i startgropen på prosjektutvikling? Skal du søke Forskningsrådet neste høst? Kom på prosjektverksted!

When

11. December.

Time: 10:00 - 15:00


What

Organized by Regionalt forskingsfond Vestlandet og Forskningsrådet

Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter, offentlig sektor og samarbeidende forskere om

hvordan strukturere et godt forskningsbasert innovasjonsprosjekt.

Enten du har en idé eller er i gang med å lage en søknad til et forsknings- og utviklingsprosjekt, kan du dra nytte av å være med på vårt prosjektverksted. Målet med verkstedet er å gi deg redskapene og ferdighetene for å utvikle et godt forskningsprosjekt som kan danne grunnlag for søknad om finansiering.

Du vil få et grunnlag for å forstå hva et godt forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever. Det blir fokus på utvikling av en god prosjektplan basert på en prosjektidé. Basert på erfaringer fra andre prosjekter, vil vi komme inn på styrker og svakheter samt forventninger til innhold, kvalitet og innretning på prosjekter. Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan man får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse.

Vi går gjennom

  • Fra idé til forskningsprosjekt; Verktøyet Prosjektkanvas  (for bedrifterfor offentlig sektor)
  • Verktøy for å skrive en tydelig, strukturert og definert prosjektbeskrivelse og søknadsmaler for innovasjonsprosjekter
  • Evalueringskriterier - Hvordan søknader vurderes – Praktisk oppgave

Vi legger opp til at deltakerne skal jobbe aktivt med egne idéer/prosjekt gjennom dagen.

 

Verkstedet passer for deg som jobber med en søknad til RFF Vestlandet til februarfristen, - eller den løpende kvalifiseringsstøtten.

Det passer også dersom du har begynt å tenke på å søke innovasjonsprosjekt hos Forskningsrådet høsten 2019.

 

Arrangementet er gratis. Det blir servert enkel lunsj.

Påmelding HER innen 6. desember. Det er begrenset antall plasser.

 

Velkommen!

 


 

Regionalt forskingsfond Vestlandet lyser ut midler til forskning innen disse temaene:

  • Innovasjon basert på teknologi og kompetanse innen hav- og energinæringene
  • Innovasjon innen bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi
  • Innovasjon i kommunal sektor

Midlene skal bidra til

  • verdiskaping i næringsliv og offentleg sektor
  • evne til innovasjon og omstilling – no og i framtida
  • gode klima- og miljøløysingar

 

Søknadsfristen er 13. februar 2019 for innsending av større søknader (hovedprosjekt/innovasjonsprosjekt).

Det er løpende utlysning på kvalifiseringsstøtte (forprosjekt). 

Bedrifter og kommuner kan søke på utlysingene i 2019.

Les mer om RFF Vestlandets utlysninger

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontaktpersoner

Regionalt forskingsfond Vestlandet: Jone Engelsvold, Randi Lotsberg, forsking@hfk.no

Forskningsrådet, Hordaland: Rigmor Fardal, rfa@forskningsradet.no

Where

Hordaland fylkeskommune, Fylkeshuset
Agnes Mowinckels gate 5, Bergen
5008 Bergen

Registrering

Organizer

Regionalt forskingsfond Vestlandet og Forskningsrådet