Strategisk innovasjon - Bergen

Read more

When

11. April.

Time: 14:30 - 16:00


What

Nesten daglig kan vi høre eller lese om virksomheter som opplever markedet de konkurrerer i som stadig mer krevende og uforutsigbart, om selskaper som på uforutsett og ganske dramatisk vis har mistet grepet om egen konkurransekraft, og om selskaper som sterkt frykter å bli irrelevante på grunn av ny teknologi som helt endrer spillereglene.

Implement Consulting Group har akkurat gjort en innovasjonsundersøkelse blant ledere i etablerte selskaper i Norge. Hele 64 % av disse forventer at eksisterende konkurransefortrinn vil være kopiert innen 3-5 år. 69 % tror at morgendagens konkurrenter er aktører som i dag opererer utenfor bransjen. Så mange som 74 % av lederne forventer at de i løpet av de neste fem årene må gjøre fundamentale endringer i eksisterende forretningsmodell.

Evnen til å balansere kortsiktig måloppnåelse med langsiktig utviklingsarbeid for å skape ny vekst har derfor aldri vært viktigere. Vi ser at stadig flere virksomheter definerer innovasjon som et eksplisitt fokusområde i sine strategier. Likevel er det et stort avvik mellom målsetningene og de resultatene de fleste klarer å oppnå: 84 % oppgir at innovasjon er ekstremt viktig for videre vekst, men kun 6% er fornøyde med resultatet av eget innovasjonsarbeid.

En helhetlig måte å tenke innovasjon på – våre perspektiver, rammeverk og verktøy for å komme fra tanke til praksis
For å lykkes med strategisk innovasjon kreves et tankesett og arbeidsprosesser som er vesentlig forskjellige fra å videreutvikle etablert virksomhet. Flere ledergrupper bør stille seg spørsmålet: Hvordan kan vi etablere strukturer, prosesser og en kultur for raskt å identifisere, verifisere og lansere nye forretningsmodeller?

Implement har vært så heldige å få jobbe sammen med en rekke selskaper i Skandinavia for å identifisere, konkretisere og validere nye forretningsmuligheter. Gjennom disse prosjektene har vi lært mye om hvordan etablerte virksomheter kan lykkes bedre med å skape ny vekst. Onsdag 11. april inviterer vi til ettermiddagsmøte for å dele våreperspektiver og rammeverk der vi kombinerer det beste fra anerkjente skoler som Lean Startup, Design Thinking og Design Sprint.

Har din virksomhet et uutnyttet potensial knyttet til å utforske vekstmuligheter, generere og systematisk teste forretningsidéer, så håper vi å se deg 11. april.

Velkommen!

To learn more and to sign up, please follow the link:
http://implementconsultinggroup.com/events/strategisk-innovasjon-bergen/

Contact:
If you have any questions about the event, you are welcome to contact: Ove Kvalsvik, ok@implement.no.

Please be aware that attending the event on Facebook is not sufficient for participation.

Where

Litteraturhuset i Bergen
Østre Skostredet 5-7
5017 Bergen

Details

Read more

Organizer

Implement Consulting Group