Teknologiskiftet som vil prege bedrift og arbeidsliv

Register

Pandemien har endret på hvordan vi samhandler, internt og med kunder og brukere. Hvordan vil det prege teknologien i årene som kommer?

When

27. January.

Time: 11:00 - 11:30


What

Organized by Knowit

Helt unike utfordringer traff oss alle i 2020. For mange virksomheter ble en av konsekvensene behovet for å forbedre evnen til å håndtere store datamengder. Noen av eksemplene er hyperpersonalisering, lokasjonsuavhengighet og fleksible leveranser.

Dette er litt av bakteppet for webinaret vårt onsdag 27. januar kl 11.00-11.30, med løsningsarkitekt og rådgiver Andreas Hunderi, faglig leder og utvikler Patrick Monslaup og strategisk rådgiver Stein Opsahl.

Pandemien har endret på hvor vi finner både ansatte, kunder, leverandører og ulike organisatoriske økosystemer. Derfor er lokasjons-uavhengighet viktig, og dette krever et teknologiskifte for å kunne støtte opp om den nye «arbeidsnormalen».

Covid-19 har pushet mange virksomheter til å tilgjengeliggjøre teknologi som gjør det mulig å jobbe andre steder enn på kontoret og kunne benytte «digital first»-løsninger. Hyperautomatisering er nøkkelen til både dette og å kunne levere fleksible tjenester og digitale verktøy lokasjons-uavhengig ut i markedet.

Where

Online

Register

Organizer

Knowit