Vestlandskonferansen

Les mer

Vestlandskonferansen er Vestlandets viktigste møteplass mellom næringsliv, politikk akademia og 5000 engasjerte Vestlandingar som vil diskutere heilt konkrete forslag for å skape nye arbeidsplassar, ny velferd og ei betre framtid.

When

8. February.

Time: 15:00


What

Organized by Agenda Vestlandet 

Vestlandet er Norges største vekstmotor, og regionen spelar ei kritisk viktig rolle i den omfattande omstillinga som landet vårt no står ovanfor. Difor har Sparebanken Vest oppretta stiftinga Agenda Vestlandet, og øyremerkt 300 millionar kroner til satsingar innan bærekraft og grøn omstilling.

Where

Grieghallen
Edvard Griegs plass 1
5015 Bergen

Les mer

Organizer

Agenda Vestlandet