Bringing the world to Bergen

Published 11.11.2015
International market opportunities, export and business opportunities was on the agenda when delegates from the international offices of Innovation Norway - Shanghai, Beijing, New York, London, Hamburg, San Francisco, Rio de Janeiro, Tokyo, Singapore and South Africa, visited NCE Media and the media cluster this week.

To our companies, this was a unique opportunity to discuss their aims and plans for the international market, and get acquainted with the services Innovation Norway can offer abroad. During a day packed with presentations and program this was an opportunity for meetings, learning, networking, and also to discuss future projects. In addition we included some traditional NCE Media-fun.

The Made in Bergen show is a good way to showcase our members, and to show the international potential of the cluster. Also our guest from Innovation Norway introduced them selves, talking about their international markets, and the services they provide. Our members had all been invited to attend the whole program this day, and many took this opportunity. Hence it was a big group heading to Bergen Game Collective after the Made in Bergen show. Several of the cluster´s gaming companies are co-located in Bergen Game Collective. Some of them have had major international breakthroughs lately, and many are ready to go global with their games. This meeting gave the delegates an insight to an exciting and growing industry, and also an opportunity to learn about the obstacles and challenges game developers meet on the international stage. Delegates also lined up to try the occulus rift set up by the game developers. Not for the easily scared!

After lunch Vizrt greeted the group at their location at Nøstet. The Vizrt´s product lines are impressive, and the virtual lift in particular was a hit. The day ended at NCE Media, planning new meetings, projects and innovations.

Norsk versjon
Internasjonale markedsmuligheter, eksport and forretningsmuligheter stod på agendaen da delegater fra Innovasjon Norges utekontorer - Shanghai, Beijing, New York, London, Hamburg, San Francisco, Rio de Janeiro, Tokyo, Singapore and Sør Afrika, besøkte NCE Media og medieklyngen denne uken.

For selskapene våre var dette en unik mulighet til å diskutere internasjonaliseringsarbeid, og skaffe seg oversikt over tjenestene Innovasjon Norge kan tilby i utlandet. Gjennom en hel dag med tett program var det anledning til både læring og til å bli godt kjent. Det var også tid til samtaler, møter, diskusjon og nettverking, i tillegg til litt klassisk NCE Media-moro.

Deltakerne fikk først muligheten til å bli kjent med klyngen gjennom showet Made in Bergen, tilsvarende det vi gjennomførte under mediedagene i vår. Deretter var det Innovasjon Norge-delegatene som fikk presentere seg, og snakke om hva de kan bistå klyngens selskaper med. Medlemmene våre hadde alle fått invitasjon til å delta på programmet denne dagen, noe mange benyttet seg av. Det var derfor en stor delegasjon som etter Made in Bergen-showet satte kursen til Bergen Game Collective der en rekke av klyngens spillselskaper holder til. Flere av disse har fått store internasjonale gjennombrudd, og mange står klare til å ta skrittet ut i verden. Her fikk Innovasjon Norge-delegatene en unik innsikt i en svært spennende næring, og også høre om utfordringene spillutviklerne står overfor på det internasjonale markedet. Spillutviklerne inviterte også til en testtur med occulus rift briller på – ikke for den lettskremte.

Ferden gikk videre til Nøstet, og til bedriftsbesøk hos Vizrt. Produktporteføljen til Vizrt er imponerende, og særlig var den virtuelle heisen en hit blant deltakerne. Dagen ble avsluttet hos NCE Media, med oppsummering og planlegging av nye møter, ideer og innovasjonsprosjekter.