Upcoming activities in MCB JoLab

Published 06.08.2020
See what's on the agenda this autumn.
Workshops, MCB JoLab

Vi ser frem til å tilby en rekke workshops og aktiviteter i MCB JoLab (både digitale og fysisk i laben) med en rekke ledende eksperter og ressurser, inkludert Bellingcat-tilknyttede Henk van Ess, anerkjent gravejournalist og spesialist på digitale verktøy

Vil vil også tilby flere webinarer og seminarer med vekt på nye digitale verktøy, teknologi og metodikk for morgendagens redaksjoner. 

Ettersom koronasituasjonen fremdeles legger føringer og restriksjoner på både møtevirksomhet og reiser, vil vi sørge for å streame så mye som mulig fra alle events, uavhengig av hvor de arrangeres. Dette betyr at våre hub-er i Oslo, Bergen og Stavanger eller andre steder i Norge, så vel som vårt internasjonale nettverk, medlemmer og partnere, kan ta del i eventene. Viktig at du husker å melde deg på de ulike eventene, ettersom innholdet i hovedsak kun distribueres til påmeldte. Workshops in MCB JoLab

We are looking forward to hosting MCB JoLab workshops (both digital and on-site) with a number of high profile experts, including international thought leader in social media and online journalism, Henk van Ess. You will also be able to enjoy several webinars and discussions online, and brush up on your digital skills and methods for the future newsroom. 

As the Covid19 situation still imposes restrictions for travels and meeting we will make an effort to stream as many as possible of our events, regardless of where they take place. This means that our hubs in Oslo, Bergen or Stavanger or anywhere else in Norway, as well as our international network, partners and members can enjoy the events and take part in the conversations.Åpning av lokalene til MCB JoLab

MCB JoLab er lokalisert i MCB i klyngens medielab, som har vært stengt siden koronautbruddet. Nå er laben i ferd med å åpne, kontrollert og trygt, med alle nødvendige forholdsregler og rutiner iverksatt for å kunne hindre smitte.  

I mellomtiden kan du ta en titt på oversikten over kommende arrangement under. Noen av arrangementene har fortsatt foreløpige tidspunkt - sørg for å følge oss på Facebook og abonner på nyhetsbrev for å motta oppdateringer ettersom flere arrangement vil bli lansert i ukene og månedene som kommer!Reopening the MCB JoLab

We are currently planning for a safe and controlled reopening of the Media Lab, with every necessary infection prevention measure taken. More information about this will be announced shortly.  

In the meantime, have a look at the month-by-month overview of upcoming events below. Some of the events still have tentative dates – make sure to follow us on Facebook and subscribe to our newsletter to receive updates, as more events will be launched in the weeks and months to come!Upcoming events:

 

Date tbc:
Techies meets Journalists 

ÅPENT FOR: MEDLEMMER
Hva kan utviklere og journalister lære av hverandre? I en serie på flere workshop møtes vi til samarbeid og fagutviklig. 

OPEN TO: MEMBERS 
What can developers and journalists learn from each other? In a series of several workshops, we meet for collaboration and development.

Date tbc: 
Digital storytelling

ÅPENT FOR: MEDLEMMER
Hva forventer lesere og seere av en god fortelling? Hvordan kan visualisering og data benyttes for å forsterke journalistikk og storytelling? Her får du også en introduksjon til Everviz, ett av medieklyngens ferskeste spinoffs, med et målrettet og enkelt verktøy for journalister. 

OPEN TO: MEMBERS
What do readers and viewers expect from a good story? How can visualization and data be used to enhance journalism and storytelling? This seminar also includes an introduction to Everviz, one of the media cluster's latest spinoffs, with a targeted and easy to use tool for journalists.


Date tbc:
Workshop; Henk van Ess (EN)

ÅPENT FOR: ALLE MED PRIORITET FOR MEDLEMMER (BEGRENSET PLASS)
Henk van Ess underviser i gravejournalistikk, og er tidligere medlem av det anerkjente Bellingcat-teamet (som gjestet medieklyngen i januar). Han er en tilknyttet Poynter sitt internasjonale Fact-Checking Network og er ekspert på å finne historier gjennom store datamengder (big data) og åpne kilder,- såkalt OSINT (Open Source Intelligence). Hans spesialiseringer inkluderer videre sosiale medier og datajournalistikk. Som har gitt ut en rekke bøker på flere språk innenfor tema som Google, datajournalistikk, web-research og Facebook.

OPEN TO: ALL, WITH PRIORITY FOR MEMBERS (LIMITED NUMBER OF SEATS)
Henk van Ess coaches investigative journalism, and has been a member of the Bellingcat team and a Bellingcat workshop trainer. He is an assessor of Poynter's International Fact-Checking Network and is obsessed by finding stories in (big) data. His specializations include social media and data journalism, as well as open-source intelligence (OSINT). He has published numerous books in several languages on he has published books in Dutch, French, German, English and Italian about Google, data journalism, web research, and Facebook.


Past events:

Oct 22:
Slik dekker vi valget (NO)

Torsdag 22. Oktober inviterte Media City Bergen Journalism Lab til arrangementet «Slik dekker vi valget», med fokus på hvordan norske mediehus dekker det som omtales som det viktigste presidentvalget i USA noensinne. 

On Thursday October 22. Media City Bergen Journalism Lab invited Norwegian publishers and broadcasters to present how they were planning to cover the 2020 US presidential election between Joe Biden and President Trump.

Oct 20:
James Ball, Who Controls The Internet – and how do we take it back? (EN) 

Hvorfor fortsetter internett å skape monopoler som Google, Apple, Amazon og Facebook? Hvordan kan vi endre dette på en måte slik at vi ikke avskaffer et monopol for at det bare skal dukke opp et annet? Dette var noen av spørsmålene James Ball satte sitt søkelys på i dette seminaret.

James Ball er Global editor of The Bureau of Investigative Journalism, hvor han har ansvar for internasjonale non-profit prosjekter. Han jobber også som frilansskribent og reporter, og er ukentlig spaltist for The New European. Tidligere var James korrespondent for BuzzFeed UK, og også redaktør for spesial-prosjekt ved The Guardian der han hadde en sentral rolle i dekningen av NSA-lekkasjene og Edward Snowden-saken som ble belønnet med en Pulitzer Prize, i tillegg til andre viktige prosjekter. James har  gitt ut flere bøker, inkludert "Post-Truth and "Bluffocracy". Hans neste bok, "The System: who owns the internet and how it owns us" gis ut av Bloomsbury i August 2020. 

Why does the internet keep creating monopolies like Google, Apple, Amazon and Facebook? How can we change that in a way where we don’t end up knocking one down for another one to appear in its place? These were some of the questions James Ball shed a light on during this seminar. 

James Ball is the global editor of The Bureau of Investigative Journalism, where he oversees the not-for-profit’s international reporting projects. He also works as a freelance writer and broadcaster, and is a weekly columnist for The New European. He was previously a special correspondent at BuzzFeed UK and special projects editor at The Guardian, where he played a key role in the Pulitzer Prize-winning coverage of the NSA leaks by Edward Snowden, as well as several other projects of huge significance. James is the author of multiple books, including "Post-Truth and "Bluffocracy". His next book, "The System: who owns the internet and how it owns us" is published by Bloomsbury in August 2020. 

 

Oct 16, 14:00 - 15:00:
Alberto Cairo, How to make good choices when designing visualizations (EN)


I dette online seminaret ga Cairo tips for hvordan journalister kan visualisere data og ta gode valg underveis i designprosessen. Alberto Cairo er journalist og designer, og Knight Chair i Visual Journalism ved School of Communication of the University of Miami (UM). Han er også leder for visualiseringsprogrammene ved UM’s Center for Computational Science, og har også være leder i store publikasjoner i Spania og Brasil knyttet til grafikk/visualisering. 

In this online seminar Cairo gave us tips on how journalists can make data visualizations and how to make good choices in the process. Alberto Cairo is a journalist and designer, and the Knight Chair in Visual Journalism at the School of Communication of the University of Miami (UM). He is also the director of the visualization program at UM’s Center for Computational Science. He has been head of information graphics at media publications in Spain and Brazil.  

Oct 7, 10:00 - 11:00:
Inspiration Journey, webinar with MediaMotorEurope (EN)


Hva er utfordringene, verktøyene og mulighetene når man skal håndtere fake news? Vi inviterte journalister og faktasjekkere fra TV, radio og mediehus til en diskusjon rundt hvordan de faktasjekker sine saker - og like viktig - hvilke verktøy de opplever de manger i sin verktøykasse. Dette digitale frokostmøtet rettet seg også mot startups og vekstselskaper i Europa som har mulige løsninger i kampen mot falske nyheter. 

EU-prosjektet MediaMotorEurope (MME) er et nytt mentorprogram under Startup Europe initiative (H2020) med målsetning om å hjelpe Europeiske selskaper med stort potensiale og løsninger basert på ny teknologi som kan brukes for å løse de store og viktigste utfordringene i medieindustrien. Her er Media City Bergen partner i et større europeisk økosystem sammen med ledende og sterke medie-/innovasjons hub-er i tillegg til investorer; VIS Mediekuben, VRT, Thermi, Athens Technology Center, Cluster Sofia Knowledge City, FastTrack, and F6S.  

What are the challenges, tools and opportunities when dealing with fake news? We invited journalists and compliance teams from TV, radio and the press to discuss how they are checking their stories – and just as importantly – what are the tools missing in their toolbox? The virtual breakfast seminar was also targeted at startups and scaleups across Europe with potential solutions that can help in the fight against fake news. 


The EU project MediaMotorEurope (MME) is a brand new mentoring program framed under the Startup Europe initiative (H2020), that aims to nurture high-potential European deep tech innovators to solve today's most prominent media industry challenges and support them in building the media solutions of tomorrow. In MME, Media City Bergen is part of a large ecosystem, powered by strong media and innovation hubs, as well as key players in the tech and investment scene: VIS Mediekuben, VRT, Thermi, Athens Technology Center, Cluster Sofia Knowledge City, FastTrack, and F6S.

Aug 19, 09.00-10.30: 
Frokostmøte om redaksjonell innovasjon (NO)

Koronakrisen har vært krevende for mediehusene, men samtidig ser vi at innovasjonskraften i norske redaksjoner knapt har vært større enn nå. Møt noen av dem som har tatt nye løft i en svært krevende tid og som gjennom bruk av teknologi og nye fortellergrep har lansert helt nye tjenester og produkter - midt i krisen.

This breakfast meeting discussed innovation in the newsroom, and showcased some of the new services and products launched by key Norwegian publishers during the Covid 19 crisis.