SMØLA NÆRINGS- OG KULTURSENTER KF

Org. number 997825705

Smøla Nærings- og Kultursenter KF er et kommunalt foretak under Smøla kommune. Foretaket er en selvstendig enhet, men har som mandat å gjennomføre Smøla kommunes næringspolitikk. Foretaket styres av et eget styre og ledes av daglig leder. Øverste organ er Smøla kommunestyre. Foretaket driver virksomhet innen nyskaping for reiselivsnæringen.

Visit our webpage

Get in touch

Laila Skaret
97986532
laila.skaret@smola.kommune.no

Where to go

Hopen, 6570 Smøla