Flyradar-workshop med Jack “ElonJet” Sweeney

Påmelding

Bli med på en workshop ledet av mannen bak ElonJet, Jack Sweeney, 6. juni. Du får uvurderlige innsikt i ferdighetene som kreves for å utvikle lignende løsninger.

When

6. June.

Time: 17:00 - 20:00


What

Workshopen vil være praktisk orientert, med deltakelse i aktiviteter og gruppediskusjoner hvor man vil få mulighet til å benytte nyerhvervede ferdigheter og motta veiledning direkte fra Jack Sweeney. Denne interaktive og samarbeidsorienterte workshopen vil gi deltakerne et plattform hvor de kan bli kjent med andre med andre i bransjen, og utvide det faglige netteverket.

 

Mer informasjoner om opplegget kommer senere


Where

Media Lab, MCB Tower 3, 9th floor

Påmelding

Organizer

Media City Bergen v