Å grave frem historier med regneark

Les mer

Digital workshop høsten 2021

When

10. - 12. November.

Time: 08:00


What

Organized by STUP Pressens studiepermisjonsordning

Tidspunkt:

Første samling: Onsdag 10. november kl. 09.00 - 12.00
Andre samling: Fredag 12. november kl. 09.00 - 12.00

2 digitale samlinger + korte instruksjonsvideoer om grunnleggende Excel.

Søknadsfrist: 20. oktober 2021

Antall deltagere: 10

Kursledere: 
Verkstedsansvarlig: Reportasjeleder Kristine Holmelid ved SUJO.  
Instruktør: Dataanalytiker Diana Guerrero ved SUJO. Guerrero har 15 års erfaring som dataanalytiker. Hun har internasjonal erfaring fra flere bransjer og er nå ansatt ved SUJO.  

Kurset gjennomføres på norsk og engelsk.

Forkunnskaper: 
Det er en fordel å kunne de helt grunnleggende verktøyene og funksjonene i et regneark, men det er ikke påkrevd. 

Målgruppe: Verkstedet er laget for de som driver med eller har ønske om å drive med undersøkende journalistikk, både journalister, redaktører, reportasjeledere og frontsjefer i små eller større redaksjoner.

Kurset er gratis for personer omfattet av MBL-Stup. Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for kurset og deltakelse gir 2 års karantene i ordningen. 

HUSK å skrive i begrunnelsen for søknaden hvorfor dette kurset er interessant og relevant for deg og hvorfor du er motivert til å delta.

Beskrivelse:

Å kunne hente ut, vaske, analysere og visualisere data kan være nøkkelen til god, undersøkende journalistikk. I dette verkstedet vil du lære å ta i bruk regneark som journalistisk verktøy for å finne de gode historiene.

Verkstedet er tredelt: I forkant av første samling får du tilgang på korte introduksjonsvideoer for en innføring i Excel og Google Sheets.

I første samling lærer du hvordan finne data og lage ditt eget datasett og hvordan du kan vaske data i Excel og Google Sheets. I andre samling er fokuset på å analysere data og visualisere funnene ved hjelp av Excel og Datawrapper.

Verkstedet vil inneholde instruksjon, etterfulgt av oppgaver og mulighet til å stille spørsmål underveis. Målet er aktive deltakere og deltakere som etter kurset kan ta i bruk regneark på egen journalistikk.