AI Learn: Veien til ansvarlig kunstig intelligens

Sign up

Se for deg at du får avslag på lånesøknad fordi «algoritmen sa avslag». Eller du ikke får medisinsk behandling fordi algoritmen sa nei.

When

23. March.

Time: 14:00 - 15:00


What

Organized by Norwegian Cognitive Center.

Se for deg at du får avslag på lånesøknad fordi «algoritmen sa avslag». Eller du ikke får medisinsk behandling fordi algoritmen sa nei. Dette er en utfordring som må ivaretas og vi har derfor invitert PWC til å snakke om ansvarlig utvikling av kunstig intelligens (KI).

Teamet fra PWC vil gå gjennom følgende temaer:

  • Ulike former for KI og PWC sin erfaring med disse
  • Hvordan verden rundt oss endrer seg hver eneste dag
  • Hvorfor ansvarlig KI er viktig, inkludert hva som skjer dersom man ikke tenker på dette
  • Utfordringer man møter på veien, og hva som skal til for å lykkes med ansvarlig KI

Foredragsholder er Catharina Nes og Thomas Langeland:

  • Catharina er direktør i PwC, og har bakgrunn fra Datatilsynet som avdelingsdirektør for teknologi, analyse og sikkerhet. Hun har dyp innsikt i flere av problemstillingene tilknyttet ansvarlig kunstig intelligens, eksempelvis opp mot GDPR, diskriminering/urettferdighet og dataminimering.
  • Thomas har utdannelse fra NHH og har jobbet i PwC i 6 år innen data & analytics, og har praktisk erfaring med utvikling av kunstig intelligens innen flere bransjer. Thomas arbeider blant annet med implementering av datadreven kultur i organisasjoner, utvikling av maskinlæringsmodeller, osv.

Målgruppen for webinaret er alt fra ledere som gjennomfører KI initiativer til analytikere og data scientister som har behov for å vite hvilke hensyn de må ta i utviklingen av KI løsninger.

Where

Online

Sign up

Organizer

Norwegian Cognitive Center