Fagseminar DIH Oceanopolis

Read more

Presentasjon av DIH World prosjektet v/Anne Grete Ellingsen, Daglig leder Energy&Management AS og prosjekt deltaker i DIH World

When

19. April.

Time: 10:00 - 11:30


What

Organized by DIH Oceanopolis 

EUs EIC Accelerator finansiering for oppstartsbedrifter og SMBer

Hvem kan søke, søkeprosessen og hva dekkes av ordningen.

EIC Accelerator støtter små og mellomstore bedrifter, start-ups og spin-outs med å utvikle og skalere banebrytende nye løsninger og produkter. Ordningen er åpen for alle bransjer, men innovasjonen må bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål/ globale samfunnsutfordringer. Det gis prioritet til "deep tech", det vil si en innovasjon eller løsning basert på en krevende teknologisk utvikling eller en vitenskapelig basert oppfinnelse eller oppdagelse. Løsningen/produktet må være pilottestet i et relevant industrielt miljø (TRL 5-7) og pengene fra EIC Accelerator skal bidra til skalering og klargjøring til markedsintroduksjon. EIC ønsker spesielt søknader fra start-ups og SMBer med kvinner i ledelsen.