Feeden blir med hvor enn de går

Unges kildebevissthet i en visuell, digital verden.

When

24. November.

Time: 10:30 - 14:30


What

Over ni av ti av unge nordmenn har en profil i sosiale medier, og mange er koblet på plattformer som fôrer dem med innhold døgnet rundt. TikTok og Instagram spiller en sentral rolle i unges liv, og mange bruker sosiale medier som en viktig kilde til nyheter og informasjon.

Men hva vet vi egentlig om hvordan unge påvirkes av sitt eget mediekonsum? Hvordan kan plattformene de unge bruker så mye av tiden sin på hjelpe dem til å navigere i et stadig mer fragmentert informasjonslandskap? Hvilke verktøy har vi for å forstå det digitale universet de unge lever i, og hvordan kan vi hjelpe dem med å skille mellom riktig og gal informasjon og å unngå skadelig innhold?

For å utforske disse spørsmålene inviterer Tenk, skoleavdelingen til Faktisk.no, og Media City Bergen til fagseminar i Bergen 24. november. Seminaret har to deler:

DEL 1:

Olav Sandnes (TV 2): Når du ikke kan tro det du ser - Et tillitssamfunn under press

Kristoffer Egeberg (Faktisk.no): Korona, konspirasjoner og krig: Utfordringene nå

Johanne Kalsaas (UiB): Hva skjer når unge møter krigen i sosiale medier?

  • Hva skal faktasjekkere gjøre når russisk propaganda ikke lenger handler om informasjonspåvirkning, men om å fange oppmerksomheten til unge? Fra ‘mørk manipulasjon’ til lettbeint underholdning, krigslek, meme-kultur og hahaganda; format, fart og følelser som sårbarhetsfaktorer når unge følger krigen i Ukraina gjennom mobilen/i digitale plattformer.

Vilde Kaasen Krogsrud (Tenk)

Marte Foldvik-Høgås (Tenk)

Kjersti Løken Stavrum (Tinius), leder en samtale hvor hun utfordrer publikum på å komme med inspill og spørsmål til det de har blitt presentert for gjennom dagen.

Lunsj

DEL 2:

Andre del er en samtale med TikTok, ledet av Morten Langfeldt Dahlback i Faktisk.no. Temaet for samtalen er hvordan unges univers på store audiovisuelle plattformer er. Hvilke utfordringer møter de unge på plattformene, og hva samfunnet og plattformene gjør – og kan gjøre – for å skape et godt digitalt univers for unge, med gode rammer for at de kan bli aktive deltakere i samfunnet og den opplyste debatten. For å sikre en åpen og fri samtale, er denne delen lukket og off the record.

Dagen avsluttes med et panel som oppsummerer og deler betraktiner fra dagen. Panelet består av Erik Aarebrot (lærer ved Metis videregående skole), Helge O. Svela (CEO Media City Bergen), Sølve Kuraas Karlsen (leder for Tenk) og ledes av Kjersti Løken Stavrum (Tinius).

Where

Atlantis, Media City Bergen
Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

Details

Read more

Organizer

Media City Bergen og Tenk (Faktisk.no)