Finansiering av oppstart

Read more

Innovasjon Norge jobber for å få flere vekstbedrifter med nye forretningsidéer i Norge. Velkommen til webinar om våre finansielle tjenester for etablerte oppstartsbedrifter.

When

26. April.

Time: 09:00 - 10:00


What

Organized by Innovasjon Norge 

Dere har kanskje mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge tidligere eller skaffet kapital fra andre, og vil ha informasjon om muligheter fremover. Vi snakker om ulike tjenester, men spesielt om kommersialiseringstilskudd og oppstartslån. Vi gir deg tips til søknadsskriving og hvordan vi vurderer innkommende søknader.

I webinaret presenteres våre finansielle virkemidler, vurderingskriterier og tips til eventuell søknad. Det fokuseres på finansieringsordningene Tilskudd til Kommersialisering og Oppstartlån og deltakelse er forbeholdt oppstartselskaper som vurderer å søke, eller er i en søknadsprosess.

Webinaret legges opp som et dynamisk møte der det blir anledning til å stille muntlige og/eller skriftlige spørsmål til våre erfarne rådgivere. Det arrangeres to onsdager i måneden, og lenke til Teams vil bli tilsendt i forkant.

Where

Teams

Read more

Organizer

Innovasjon Norge