Russia's Secret War Against the West (NO)

Cyber attacks, data espionage, propaganda and fake news. Russia has started a secret war against the West.

When

12. June.

Time: 13:30 - 14:30


What

It does not resemble other wars, and is done in ways we couldn't imagine a few years ago. Also against Norway. What does Putin really want and what can we do to protect ourselves "hybrid threat" from the east?

From the annexation of the Crimea to the US presidential elections, the long arm of the Kremlin has grown longer and is becoming more digital. For the last few years, The Russian intelligence service has sought to influence politics, elections and social order in nearly every Western country. Their methods are a blend of old and new. From advanced cyber attacks and high-tech propaganda battles staged in the arenas of social media, to the deployment of nerve gas and radio active devices in order to command respect.

The more the opponent can be brought out of balance, the greater the opportunity to influence and manipulate, seems to be the operating theory in the Kremlin, where the supposed strengths of our democracies become the very weaknesses to exploit.

Norway has not escaped, either. Rather, in recent years Norway has been subjected to several subtle, yet dramatic attacks from the east. Consequently, national security authorities have placed so-called hybrid threats high on the agenda.
But, it this enough? What awaits around the corner and how can we in the future protect ourselves best against the secret warfare of Putin?

Øystein Bogen is a writer and reporter for TV 2 Norway.


RUSSLANDS HEMMELIGE KRIG MOT VESTEN

Cyberangrep, dataspionasje, propaganda og falske nyheter. Russland har startet en hemmelig krig mot Vesten. Den likner ikke på andre kriger, og foregår på måter vi for få år siden ikke kunne forestille oss. Også mot Norge. Hva er det Putin egentlig vil og hva kan vi gjøre for å beskytte oss mot «hybrid-trusselen fra øst.

Fra anneksjon av Krim til presidentvalget i USA. Kremls lange arm er blitt lenger, og den blir i stadig større grad digital. Den russiske etterretningstjenesten har de siste få årene forsøkt å påvirke politikk, valg og samfunnsliv i nesten samtlige vestlige land. Metodene er en blanding av gammelt og nytt. Fra avanserte cyberangrep og høyteknologiske propagandakampanjer på sosiale medier, til bruk av nervegift og radioaktivitet for å sette seg i respekt.

Jo mer motstanderen kan bringes ut av likevekt, jo større mulighet til å påvirke og manipulere, synes å være teorien i Kreml, der våre demokratiers antatte styrker blir til svakheter som kan utnyttes.

Heller ikke Norge har sluppet unna, men har de siste årene blitt utsatt for flere subtile, men dramatiske angrep fra øst. Dette har blant annet ført til at våre sikkerhetsmyndigheter i det stille har satt de såkalte hybride trusler høyt på dagsorden. Men er det nok? Hva ligger rundt neste sving, og hvordan kan vi i fremtiden best beskytte oss mot Putins hemmelige krigføring?

Øystein Bogen er forfatter og reporter for TV 2 Norge. Han har jobbet som utenriksreporter, vaktsjef og programleder i TV2 siden 1995.

-Mastergrad i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
-Studier i russisk, journalistikk og medievitenskap fra University of Georgia (USA) og UiB.
-Gjennomført Forsvarets høgskoles sjefskurs, 2018.
-Forfatter av bøkene «Putin og jeg. Russlands vei fra håp til håpløshet»; «Russlands hemmelige krig mot Vesten» og «En uvanlig spion. Frode Berg, norsk etterretning og spøkelsene fra den kalde krigen».
-Regissert 13 internasjonalt viste dokumentarfilmer.

Where

Atrium
Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

Read more

Organizer

mcb Future Week