Graveverksted for mindre redaksjoner ved Senter for undersøkende journalistikk (SUJO)

Les mer

Digital workshop høsten 2021

When

8. November.

Time: 08:00 - 16:00


What

Organized by STUP Pressens studiepermisjonsordning

Dette er verkstedet for journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å jobbe mer med undersøkende journalistikk, men som trenger inspirasjon og flere verktøy for dette arbeidet. Deltagerne trenger ikke møte med en ferdig idé til et undersøkende prosjekt.  Gjennom workshops, gruppearbeid og individuell oppfølging lærer deltagerne hvordan de skal velge ut og prioritere de gode undersøkende idéene, hvordan de kan arbeide gjennom et undersøkende prosjekt fra idé til publisering og hvordan de følger opp arbeidet i redaksjonen etter publisering.  

Kurset vil ha tre digitale samlinger. I første samling vil deltagerne få møte journalister og redaktører som nylig har gjennomført graveprosjekt.  I tillegg til de digitale samlingene vil hver redaksjon få 10 timers individuell oppfølging med reportasjeledelse fra SUJOs kursholdere. Målet er at deltagerne skal gjennomføre graveprosjekt under veiledning. 

Tidspunkt: 

Første samling: Mandag 8. november
Andre samling: Onsdag 24. november
Tredje samling: Onsdag 1. desember

+ 10 individuelle veiledningstimer per redaksjon

Søknadsfrist: 20. oktober 2021

Antall deltagere: 12, fortrinnsvis to fra hver redaksjon, både journalist og reportasjeleder/redaktør

Kursledere: Per Christian Magnus og Kristine Holmelid fra SUJO.

Målgruppe for kurset: journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å drive
undersøkende journalistikk.

Forkunnskaper:
 Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er viktig at deltagerne er motivert til å grave. 

Kurset er gratis for personer omfattet av MBL-Stup. Stups ansiennitets- og karanteneregler gjelder for kurset og deltakelse gir 3 års karantene i ordningen. Redaksjoner vil ha mulighet til å søke om vikarstøtte i forbindelse med deltakelse på dette kurset.

HUSK å skrive i begrunnelsen for søknaden hvorfor dette kurset er interessant og relevant for deg og hvorfor du er motivert til å delta.