Høgskulen på Vestlandet: Kan vi innovere oss fram til bærekraftmål?

Les mer

KLIMAKRISE! Kan vi innovere oss fram til bærekraftmål?

When

11. March.

Time: 08:00 - 14:00


What

Organisert av Klimafestivalen Varmere Våtere Villere

Vi er ikke kommet så langt som vi bør med å kutte klimagassutslipp som beskrevet i Agenda 2030 og 1,5 gradersmålet. Globalt merker vi stadig mer til klimaendringene, Norge er intet unntak. Vi er i en klima- og naturkrise og Norge har ingen planer for å slutte å ta opp mer olje. Hvordan henger dette sammen? Hvordan skal vi finne løsninger som sørger for at ikke vi bidrar til å gjøre krisen større? Hvordan kan akademia spille en rolle? Er det innovasjon og omstilling som er svaret?

8:00–8:30 Frokost tilgjengelig i minglearealet

08:30 Velkommen ved prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten

08:40–09:15 «Vi må snakke om i morgen»

09:15–10:00 «Forskerstafett: Ansvarlig innovasjon»
PhD- kandidater i RESINNREG-programmet presenterer prosjektene sine.

10:15–11:00 «Kompetanse for grønn skipsfart»
MarCATCH v/ rådgiver Kristoffer Sortland, HVL
Maritim21 v/ Sonja Hansen, strategigruppen for Maritim 21, og markedskommunikasjonssjef i Corvus Energy

11:00–11:30 «Energi, petroleum og klimaendringer- er det en elefant i rommet her?»
Klaus Mohn, rektor, Universitetet i Stavanger

11:30–12:00 Pause med enkel servering
Mingling og posterpresentasjon i minglearealet

12:00–12:30 «Norges utfordring- energibehov møter natur- og klimakrisen»
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

12:30–13:00 «Klimarisiko: Hvordan beskrive lokal risiko for et globalt problem?»
Carlo Aall, professor ved Vestlandsforskning og HVL

13:00–13:30 Paneldebatt: «Innovasjon og omstilling for å nå klimamål i et land som fremdeles vil utvinne olje og gass?»

13:30 Avslutning v/ prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten

Progammet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding da det er begrenset med plasser.

Where

Mimes brønn, Høgskulen på Vestlandet
Inndalsveien 28
5063 Bergen

Les mer

Organizer

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere