Horisont Europa; EU-finansiering for startups, SMB og økosystemet for innovasjon

Les mer

Trenger du finansiering til å pilotere, kommersialisere og skalere en nyskapende og lønnsom løsning med et globalt markedspotensial? EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, tilbyr en rekke finansieringsmuligheter for næringslivet.

When

15. September.

Time: 14:00 - 15:00


What

Organized by Innovasjon Norge 

1. januar 2021 startet Horisont Europa. Med et anslått budsjett på 95,5 mrd. euro er Horisont Europa verdens største finansierings-program for forskning og innovasjon. Programmets overordnede mål er å øke europeisk konkurransekraft, sikre økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa. I tillegg etableres et eget innovasjonsråd (European Innovation Council).Vi tar for oss særlig tre ordninger som er høyst relevante for aktører i Vestland:

EIC Accelerator - les mer her:

Kommisjonens prestisje program for innovative start-ups og SMBer med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst. Ordningen tilbyr finansiering, 0,5 - 2, 5 millioner euro i tilskudd, samt egenkapitalfinansiering på inntil 15 millioner euro for skalering og vekst. Coaching og andre akseleratortjenester får en i tillegg. Ordningen er åpen for alle bransjer, men innovasjonen må bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Europeiske økosystemer for innovasjon- les mer her:

Midlene som utlyses skal støtte samarbeid av nye innovasjonsøkosystemer på tvers av fagområder, regioner og nasjoner i Europa. EIE skal dermed bidra til å skape mer koblende, inkluderende og effektive innovasjonsøkosystemer, som igjen skal støtte opp om skaleringen av selskaper og akselerere innovasjon i retning av viktige utfordringer på en ansvarlig måte.

Womentech EU- les mer her:

Ordningen sikter mot kvinnelige gründere av deep tech bedrifter som har en rolle i toppledelsen (CEO,CTO eller tilsvarende). Selskaper kan få tilskudd på €75.000 til aktiviteter som utvikling av forretningsplan og vekststrategi, finne partnere og investorer, markedsavklaring, etc. ​I tillegg til coaching og mentoring fra EIC Business Acceleration Services (BAS), gjennom ‘Women Leadership Programme’ vil deltagere har muligheter til å være med på dedikerte aktiviteter organisert av InvestEU og Enterprise Europe Network (EEN).

Dette webinaret vil være særlig interessant for:

Start-ups, små og mellomstore bedrifter (SMB’er), Kvinnelige Gründere av deep tech bedrifter som har en rolle i toppledelsen (CEO,CTO eller tilsvarende), Oppstarthjelpere og akseleratorer, inkubatorer, innovasjonshuber, TTOer, klynger, bedriftsnettverk osv.

Where

Online

Les mer

Organizer

Innovasjon Norge