Finansiering for utvikling og omstilling

Les mer

Innovasjon Norge inviterer til webinar om finansielle tjenester for selskaper som har innovative utviklings- og/eller omstillingsprosjekter under planlegging. Prosjektene kan finansieres både med tilskudd og lån.

When

13. October.

Time: 09:00 - 10:00


What

Finansieringen skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft, og utløse et potensial for bærekraftig vekst. I dette webinaret ser vi på noen utvalgte ordninger som er beskrevet i programmet nedenfor.

Program

Introduksjon

Aktuelle finansieringsordninger fra Innovasjon Norge og EU

Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem.

Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i samarbeid med en pilotkunde.

Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering.

Spørsmål og svar


Kontaktpersoner


Bjørn Aage Seem Holmen, [email protected], finansieringsrådgiver

Håkon Nyhus, [email protected], finansieringsrådgiver

Where

Online

Details

Les mer

Organizer

Innovasjon Norge