Workshop: Internasjonal markedsutvikling (nov 2022)

Les mer

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hvilke reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

When

11. November - 2. December.

Time: 09:00 - 12:30


What

Nyhet! Workshopen tilbys nå digitalt over fire samlinger

See information in English at the bottom of the page

Praktisk:

Workshopen består av fire digitale samlinger á 3-4 timer.

11. november 09.00-13.00
18. november09.00-12.00
25. november 09.00-13.00
02. desember 09.00-12.30

Målgruppe:

Målgruppe for workshopen er veletablerte bedrifter med god omsetning og tilgang til kapital, som aktivt jobber med eller søker internasjonal vekst og markedsinngang i løpet av de neste seks til 12 månedene. Etablerte bedrifter med eksisterende salg/omsetning som planlegger eller jobber med introduksjon i nye internasjonale markeder vil bli prioritert. Bedrifter som kan kategoriseres som "born globals" dvs. bedrifter som skalerer sterkt internasjonalt med finansielle ressurser for dette vil også bli vurdert. Alle bedrifter oppfordres til å stille med minimum to personer som har en sentral rolle i å bringe bedriften ut i verden.

Workshopen er gratis, men krever egeninnsats.

Gjennom samlingene lærer du metoder for å:

  • kartlegge faktorer som kan påvirke din forretningsmodell i nytt marked
  • teste hvilke markeder som kan være aktuelle for din løsning
  • utvikle din forretningsmodell, også i nye markeder
  • få en forståelse av dine kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt
  • legge en plan for veien videre mot markedsintroduksjon

Samlingene fasiliteres av våre internasjonaliseringsrådgivere. Eksperter fra vårt eksportsenter, merkevarerådgiverteam og kontorer over hele verden bidrar inn underveis.

Strukturen i workshopen er vekselsvis korte innlegg fra Innovasjon Norge og tid til selvstendig arbeid, under veiledning fra Innovasjon Norge både under og mellom samlingene.

Påmelding og kvalifisering:

Innovasjon Norge gjør en validering av bedriftene basert på kriteriene over. 4-8 bedrifter vil bli valgt ut til å delta.

Meld din bedrifts interesse via påmeldingsskjema på Innovasjon Norge sine sider.

Workshopen inngår i en serie av workshoper som starter jevnlig. Her finner du en opplisting av alle workshopene.


Is your company ready to invest in new markets internationally?

We start a new workshop series every month. Please find the list here and register your company’s interest. (Registration form is found at the right side of the page.)

Practical details

We start a new workshop series every month. Each workshop series is divided into four digital sessions of 3-4 hours. We encourage each company to have at least two participants with central roles related to the company’s internationalisation ambition. The workshop is free but requires investment in time and effort.

During the sessions you will learn to:

  • identify the factors that may affect your business model in a new market
  • test which markets may be relevant for your solution
  • adapt your business model to new markets
  • gain an understanding of your critical success factors to succeed internationally
  • plan the next steps forward towards market introduction

The sessions are facilitated by our internationalisation advisers. You will also get access to our experts from the export centre, the brand advisory team and our offices abroad.

The individual sessions are divided into short presentations from Innovation Norway and time for independent work. You will receive guidance from Innovation Norway both during and between the sessions.

Who is this workshop for?

This workshop is designed to support well-established companies with solid turnover and access to capital which actively work with or seek international growth and market entry over the next 12 months. Established companies with existing sales/turnover that are planning or currently working on international market introduction will be given priority. Companies that can be categorised as ¨born globals¨ (i.e. companies that can quickly scale internationally with strong dedicated financial support) will also be considered.

Registration and qualification

You can register your company’s interest using the form on Innovation Norway's page. Innovation Norway will assess companies based on the criteria listed above. 4-8 companies are selected for each workshop series.

Where

Online

Les mer

Organizer

Innovasjon Norge