Innovasjonstalen 2022: Verden trenger norske løsninger

Les mer

When

10. June.

Time: 12:00 - 13:15


What

Organisert av Innovasjon Norge

Vi er i en situasjon preget av usikkerhet. For å møte verdens behov for energi og mat er det behov for rask og kraftfull innovasjon. EU øker farten i det grønne skiftet og satser tungt på fornybar energi. På samme tid er sikker forsyning av mat blitt viktigere enn på lenge.

For Norge betyr det både utfordringer og muligheter. Norsk næringsliv har mange av løsningene verden trenger. Vidar Helgesen innleder om de store utfordringene den nye situasjonen i Europa skaper. Hans brede internasjonale erfaring, sammen med bakgrunn som statsråd for EØS-saker og Norges forhold til EU gir ham solid grunnlag for å tegne opp det store bildet for oss.

Næringsminister Jan Christian Vestre kaller det eksportsolidaritet – å bidra til å løse de store utfordringene, samtidig som vi bygger de nye eksportnæringene. Han er en av dem du møter på årets arrangement.

Blant dem som forteller om utfordringene for matleveransen er Svein Tore Holsether i Yara, ledelsen i N2 Applied og Ole-Kristian Sivertsen i Desert Control. Jarand Rystad trekker opp utfordringene innenfor energiforsyning, og vi får høre om løsninger fra blant andre solenergiklyngen og Aker Solutions.

Administrerende direktør Håkon Haugli holder sin fjerde innovasjonstale. I talen vil han si noe om status for norsk næringsutvikling og innovasjon i 2022 og gi råd om hva Innovasjon Norge mener er viktig for å lykkes med verdiskaping nå og i tiden fremover. Innovasjonstalen 2022 er tilgjengelig for alle: Det blir et gratis, digitalt program, sendt direkte fra spektakulære Deichman Bjørvika. Meld deg på her.

FORELØPIG PROGRAM

Velkommen
Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge

En ny situasjon som utfordrer det vi tidligere visste
Vidar Helgesen, administrerende direktør for Nobelstiftelsen i Stockholm

Konsekvenser og muligheter for Norge
Jan Christian Vestre, næringsminister

M a t s i k k e r h e t

Utfordringene og mulighetene
Svein Tore Holsether, Yara og N2 Applied

Hvilke norske løsninger har vi?
Marie Gjære Gundersen, markedssjef, Maritech
Cathrine Vik-Pedersen, administrerende direktør, Plant Tech
Ole-Kristian Sivertsen, administrerende direktør, Desert Control

Drahjelp fra det offentlige
Silje Lesjø, avdelingsleder, Innovasjon Norge
Eli Bleie Munkelien, avdelingsleder, Nairobi, Innovasjon Norge

E n e r g i

Hva etterspør verden nå og fremover?
Jarand Rystad, administrerende direktør, Rystad Energy

Norske løsninger i verdensklasse
Trine Kopstad Berentsen, administrerende direktør, Solenergiklyngen
Kari Ertresvåg, kommunikasjonsdirektør, Aker Solutions

Hvordan kan det offentlige og Innovasjon Norge bidra?
Eli Rognerud, spesialrådgvier, Innovasjon Norge
Manuel Kliese, avdelingsleder, Hamburg, Innovasjon Norge

I n n o v a s j o n s t a l e n     2 0 2 2
Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge

Where

Online

Les mer

Organizer

Innovasjon Norge