Innovasjonsuken OPP

Read more

Innovasjonsuken OPP arrangeres i september hvert år. Målet med uken er å løfte frem de gode initiativene innen entreprenørskap og innovasjon i regionen.

When

16. - 22. September.

Time: 08:00 - 18:00


What

Organized by: VIS

Innovasjonsuken OPP er et arrangement for aktører med kunnskap, kompetanse eller erfaring innen innovasjon og entreprenørskap. Både private aktører, næringsliv, offentlige institusjoner, investormiljø, gründere og studenter bidrar med ulike arrangement gjennom uken. Arrangørene representerer flere bransjer, fagfelt og miljø.

OPP er en arena hvor man kan få muligheten til å bli kjent med det som skjer i regionen på tvers av bransjer. Her knyttes nye kontakter og det etableres nye samarbeid. Dette er uvurderlig for å skape nye forretningsmuligheter.

OPP skjer i tett samarbeid med partnere fra næringslivet, forskningsinstitusjonene og de øvrige innovasjonsmiljøene i regionen. I 2018 var det mer enn 3000 påmeldinger til de 71 ulike arrangementene. Innovasjonsfestivalen blir koordinert av VIS.

 

Where

Bergen

Read more

Organizer

VIS