Institutt for journalistikk: Journalistikk med klimabriller

Ønsker du å lære om nye verktøy for å generere egne klimadata, få en innføring i ledende klimaforskning eller å skape engasjerende narrativ om en verden i endring?

When

8. - 9. April.

Time: 08:00 - 16:00


What

Hele samfunnet, fra finansmarkeder til helse, utdanning, byutvikling, landbruk og mye mer, berøres og endres i klimakrisens tid. I dag trenger alle journalister klimakunnskap i arsenalet sitt.

IJs todagerskurs ruster deg til å fortelle om verden med klimabriller på og inspirerer til å skape en dristigere klimadekning. Kurset gir en grundig oppdatering i klimavitenskap og innføring i klimajournalistikk som engasjerer. Du får helt nye verktøy som hjelper deg å dekke klimakomponenten i alle typer saker bedre og mer levende. Hva engasjerer og hva gjør at publikum faller av? Hvordan finner du den lokale relevansen i globale problemer? Og hvordan dekker du mer enn bare tørre rapporter og toppmøter? Vi lærer deg å lede i nyhetsbildet, grave i klimasaker og utfordre vedtatte sannheter. 

HVOR: Pressens hus, Skippergata 24
NÅR: 8. og 9. april

Kursleder: Agnes Bridge Walton, IJ
Les mer og søk om kursplass her 👈🏼

Where

Pressens hus
Skippergata 24
0154 Oslo

Organizer

Institutt for journalistikk