Kluges årlige IPR Summit

Les mer

Tema for årets konferanse er «IPR-strategi».

When

10. November.

Time: 08:30 - 11:30


What

10. november arrangeres Kluges årlige IPR Summit. Tema for årets konferanse er «IPR-strategi». De fleste bedrifter innehar verdifulle rettigheter og rettighetsposisjoner, men bare de færreste synes å forløse dette verdipotensialet fullt ut, i tråd med alminnelig forretningsmessig «logikk». Dermed kan bedriften gå glipp av store verdier som er nedfelt i opparbeidet merkevare, teknologi, knowhow, software, design, løsninger, databaser, kunstneriske frembringelser, etc.

I år fokuseres det på hvordan bedriften kan styrke sin markedsposisjon og sin bunnlinje gjennom en mer bevisst og strategisk tenkning rundt IPR.

Arrangementet er rettet mot alle aktører som berøres av rettighetsspørsmål i sin løpende drift, både i lokale markeder og nasjonalt. Konferansetemaet vil belyses fra forskjellige perspektiver, men hovedfokuset vil være IPR som verdidriver for bedriften og dens eiere. Programmet er utformet med det for øye, å formidle et innhold med praktisk nytteverdi, som reflekterer de nyeste trender og bevegelser på tvers av bransjer og markeder.

Program

 • 08:55-09:00 Åpning v/ Thomas Rieber-Mohn
   
 • 09:00-09:20 Felipe Aguillera Børresen, Seniorrådgiver IPR, Innovasjon Norge
  IPR-strategi handler om å tenke bevisst og helhetlig om bedriftens IPR. Målet er å styrke konkurranseevnen ved å identifisere, sikre og utnytte bedriftens immaterielle verdier. Kort sagt å innlemme bevisste strategier for IPR i bedriftens DNA.
 • 09:20-09:40 Tonje Rønneberg, CEO, EFAB
  IPR inn i styrerommet. Hva bør et ansvarlig styre foreta seg med tanke på å håndtere risiko og verdipotensial knyttet til bedriftens og andre bedrifters IPR.   
   
 • 09:45-10:05 Merete Haug Jørstad, internadvokat, Norsk Tipping
  Merkevare står sentralt i forretningsstrategien til Norsk Tipping, som innehar noen av Norges best kjente varemerker. Men hvilke strategier har bedriften for å forvalte den ressursen som merkevaren representerer?
   
 • 10:05-10:25 Krister Mangersnes, leder patentavdelingen, Håmsø Patentbyrå
  Strategier for ivaretakelse av teknologirettigheter.
   
 • 10:30-10:45 Grethe Hjetland, CEO, Highsoft
  Highsoft er en av Norges mest suksessrike softwarebedrifter de 10 siste årene, basert på unik og egenutviklet programvare. Hvilke strategier har bedriften for å maksimere sin inntjening basert på egne softwarerettigheter.
   
 • 10:45-11:00 Marte Thorsby, partner Kluge og tidl. direktør IFPI
  Kunstneriske rettigheter har stor økonomisk betydning, både for rettighetshavere og brukere, og mye av pengestrømmene går gjennom rettighetshaverorganisasjonene. Hvordan håndteres dette i jungelen av musikkrettigheter?
   
 • 11:00-11:20 Thomas Rieber-Mohn og Kyrre Tangen Andersen, partnere, Kluge
  Håndhevelse av IPR – strategier og virkemidler innenfor og utenfor domstolsystemet.

Formiddagen rundes av med lunsj med de som har anlending til det.

Påmelding til konferansen her

Where

Litteraturhuset, Bergen
Østre Skostredet 5
5017 Bergen

Les mer

Organizer

CMS Kluge Advokatfirma