Knowit talks: Dark patterns i digitale løysingar

Read more

UX-designer Aleksander Tonheim gir innblikk i dark patterns og det etiske ansvaret vi har når vi lagar digitale løysingar.

When

11. November.

Time: 11:00 - 11:30


What

I talken «Dark patterns i digitale løysingar» forklarer han kva typar mønster som finst, korleis ein kan oppdage dei og kva ein bør gjere når ein finn eit mønster i sitt eige eller andre system.

Kvifor blir metodar som til dømes lurespørsmål og bekreftelsesskam brukt til å gjere det vanskeleg å avslutte eit medlemskap? Endå viktigare: Kvar går grensa?

Målet er å gjere alle merksam på dark patterns og kva ein kan gjere for å handtere dei. Og sjølvsagt: Kven har eigentleg ansvaret?

Talken er på norsk, passar for alle og spesielt deg som er interessert i etiske problemstillingar i det vi lagar, eller arbeider i tverrfaglige team.

Aleksander Tonheim arbeider som UX-designer i Knowit Experience. Han har blant anna kompetanse på koding og design, og er oppteken av tverrfaglegheit spesielt samarbeidet mellom utviklarar og designarar.

Where

Online

Read more

Organizer

Knowit