Rädsla och självcensur - en följd av EUs dataskyddsförordning GDPR?

Les mer

Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB får besøk av forfatter, journalist og universitetslærer Christoph Andersson fra Stockholm. Han har skrevet mye om praktiseringen av GDPR i Sverige og hvordan den svenske tolkningen bidrar til å innskrenke ytringsfriheten. Kommentarer fra et norsk GDPR-ståsted ved Dag Elgesem.

When

10. November.

Time: 14:15 - 15:30


What

Den svenska Datainspektionen har uppmanat ett par journaliststudenter i Stockholm att utplåna insamlat researchmaterial, med hänvisning till GDPR. Myndigheten är sedan länge känd för att vilja stävja publiceringar i digital form, innehållande personuppgifter. Med stöd av GDPR kan inspektionen - numera omdöpt till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten - döma ut böter i miljonklassen, kallade sanktionsavgifter. Därtill har den svenska Riksdagen ändrat i grundlagen och infört ett förbud för media att publicera sammanställningar med känsliga personuppgifter. Frågan är vad som blir följden - självcensur av rädsla för GDPR och IMY?

Where

Møterom 548 på SV-bygget
Fosswinckels gate 6
5007 Bergen

Les mer

Organizer