SkatteFUNN for media og tech selskaper

Sign up

Har du planer om å forbedre eller utvikle et nytt produkt, en produksjonsprosess eller en tjeneste? Da bør ditt selskap søke SkatteFUNN.

When

25. March.

Time: 09:00 - 10:30


What

ÅPENT FOR: MEDLEMMER I NCE MEDIA / MEDIA CITY BERGEN

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forskning og utviklingsprosjekter i næringslivet, administrert av Norges Forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten. Alle selskaper i medieklyngen kvalifiserer til SkatteFUNN. Få med deg de enklest tilgjengelige virkemidlene som utbetales uavhengig av resultat. Ikke bruk konsulenter, vi i Medieklyngen gjør den sammen jobben gratis og med 100% suksessrate.

I dette webinaret vil du få en kjapp innføring i SkatteFUNN, hvilke muligheter ordningen gir for økonomisk støtte og råd om hvordan du skriver en god søknad:

  • Om SkatteFunn og nye endringer. Rigmor Fardal, Norges Forskningsråd
  • Tips og råd om søknadsskriving. Rune Smistad, NCE Media/Media City Bergen
  • Q&A

I tillegg deltar Bjørn Harald Pedersen, Norges Forskningsråd. Bjørn Harald er bransjeansvarlig i SkatteFUNN og har god fagkompetanse på IKT-prosjekter.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når:

  • Du skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • Du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Bedriften din har nytte av resultatet
  • Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen

Les mer om ordningen her.

---------------------

Registrer deg på vårt nyhetsbrev for å få tilsendt informasjon om lignende arrangementer i fremtiden: https://bit.ly/mcbnewsletter

Where

Online

Sign up

Organizer

Media City Bergen