SkatteFUNN-kurs på Skei

Les mer

SkatteFUNN-kursene arrangeres over hele landet fra april til juni!

When

17. June.

Time: 10:00 - 15:00


What

Organisert av Forskningsrådet

Har bedrifta di planar om å utvikle eit nytt produkt, teneste eller produksjonsprosess? Lurer du på om SkatteFUNN er noko for di bedrift, eller er du i gang med ein søknad? Kom på SkatteFUNN-kurset på Skei 17. juni. Med SkatteFUNN får du 19% skattefrådrag av prosjektkostnadane.

På kurset får du informasjon om kva bedrifta kan få økonomisk støtte til gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet. Du får høyre frå bedrifter som fortel om sine innovasjonsprosjekt og erfaringar med SkatteFUNN.

Det blir ei økt der du kan jobbe med prosjektsøknaden og ha møter med rådgjevarar frå Forskingsrådet som til dagleg behandlar SkatteFUNN-søknadar. Rådgjevarar frå Innovasjon Noreg er også tilgjengelege for ein prat om prosjekt og andre støtteordningar.

Program:

09:30 - Kaffi og mingling
10:00 - Velkommen
10:05 - SkatteFUNN, kriterier for godkjenning, kva aktivitetar kan bli finansiert, årsaker til avslag, og gjennomføring og rapportering
11:00 - Bedrifter fortel om sitt SkatteFUNN-prosjekt og sine erfaringar
11:30 - Lunsj
12:15 - Skriveverkstad og samtalar med rådgjevarar om prosjekt

Where

Thon hotell
Jølster
6841 Skei

Les mer

Organizer

Forskningsrådet