Informasjonsmøte om tilskuddsordningen STUD-ENT

Er du student ved et norsk universitet eller høyskole med ambisjoner om å starte eget selskap? Innovasjon Norge inviterer til informasjonsmøte om tilskuddsordningen STUD-ENT.

When

11. January.

Time: 14:00 - 15:00


What

STUD-ENT retter seg mot nyutdannede studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studier. Studentene må nærme seg slutten av utdanning på mastergradsnivå eller nylig ha avsluttet utdanningen. Etableringen har som mål å bygge virksomhet gjennom å utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

Har du testet og bekreftet at det finnes et marked for din løsning? Da kan du søke finansiering til kommersialisering av løsningen din. Finansieringen kan brukes til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Innovasjon Norge gir STUD-ENT tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet. Ordningen inngår som ett av Innovasjon Norges oppstartsvirkemidler, med mål om å realisere flere gode gründere i Norge.

Du kan lese mer om webinaret og melde deg på her.

Where

Online

Organizer

Innovasjon Norge