UiB AI #7 Drømmer androider om digital opphavsrett?

Les mer

Velkommen til neste UiB AI-seminar om opphavsrett og frembringelser generert ved hjelp av kunstig intelligens.

When

22. September.

Time: 10:00 - 12:00


What

Tjenester som ChatGPT, DALL-E og Midjourney har åpnet døren for å generere tekst og bilder ved hjelp av kunstig intelligens som til dels kan erstatte tilsvarende frembringelser gjort av mennesker. Men hva gjør dette med opphavsretten? Trening av slik generativ kunstig intelligens skjer ved bruk av enorme mengder eksisterende tekst og bilder. Hvilke rettigheter har opphavere til slike åndsverk som blir brukt i opptrening av kunstig intelligens?  Og kan den som frembringer tekst og bilder ved hjelp av kunstig intelligens selv få opphavsrett til resultatet?

Torger Kielland er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og forsker på immaterialrett, med et spesielt fokus på immaterialrettigheter og informasjonsteknologi. Kielland har tidligere skrevet doktoravhandling om "Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser", og arbeider for tiden blant annet med en bok om "Rettslige problemer ved åpen programvare".

Jill Walker Rettberg er nestleder for SFFen Senter for digitale fortellinger, og leder av prosjektet Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media, som er støttet med €2 millioner av ERC. Hennes nye bok Machine Vision: How Algorithms are Changing the Way We See the World kommer ut på Polity Press i september 2023.

 

Seminaret er gratis, og det vil bli servert en lett lunsj.

Where

Universitetsaulaen, Bergen

Les mer

Organizer

UiB