Visual Search with Henk van Ess

Register

How to find a hidden story by looking at just one Facebook cover picture. OPEN TO ALL - FREE FOR MEDIA CLUSTER / NCE MEDIA MEMBERS.

When

9. February.

Time: 09:00 - 11:00


What

(Scroll down for English description)

Visuelle søk med Henk van Ess

Denne workshopen er en av to separate frokostmøter med den internasjonale tankelederen innen sosiale medier og online journalisme; Henk van Ess, arrangert av MCB JoLab. Les mer og meld deg på det andre frokostmøtet her.

Under denne to-timers workshopen vil du sammen med van Ess gjøre et dypdykk i visuelle søk , mer spesifikt hvordan man kan avdekke en skjult historie gjennom å se på ett enkelt forsidebilde på Facebook.

Henk van Ess er en uavhengig online søkespesialist for mediebransjen, advokater, svindeleksperter, cybersikkerhet, frivillige organisasjoner og alle andre med interesse for makten og risikoen ved open-source informasjon. Henk var frem til 2020 et høyt anerkjent medlem og coach for den Emmy-tildelte open-source bevegelsen Bellingcat.

Henk har opplæring med NBC News, Global Witness, Buzzfeed, Google, Axel Springer, ITV og Pulitzer-prisvinnere fra The Wallstreet Journal i nettundersøkelser og undersøkelser gjennom sosiale medier. Han bistår også advokater i kompliserte saker ved å finne nye og overraskende fakta på nettet.

Noen kaller Henk "en av få virkelige eksperter i verden" i online søk, samt "en av de mest kreative", men når du sier det til ham vil han umiddelbart be deg om kilden din (Mr. Lehren, NBC News, LinkedIn-anbefalinger). Han skriver bøker om Google, datajournalistikk, nettforskning, fantastiske Facebook-formler og personvern. Han er medforfatter av Verification Handbook (2020) og Richtig Recherchieren (2017). I 2019 skrev han boken Google Code Editie Politie.

Målgruppe: Redaksjoner, journalister, datajournalister og teknologer.

Workshopen holdes på engelsk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på siste nytt og kommende eventer fra Medieklyngen. Meld deg på her.

--------------------------------------------------

Visuelle søk med Henk van Ess

This session is one of two separate breakfast meetings hosted by MCB JoLab with the international thought leader in social media and online journalism; Henk van Ess. Read more and sign up to the other breakfast meeting here.

During this two-hour workshop van Ess will take a look on visual search, more specifically how to find a hidden story by looking at just one Facebook cover picture.

Henk van Ess is an independent online search specialist for law enforcers, media, lawyers, fraud experts, cybersecurity, NGOs, and anyone else interested in the power and risks of online open-source information. Henk was till 2020 a highly praised member and trainer for the Emmy-awarded open-source movement Bellingcat.

He trains NBC News, Global Witness, Buzzfeed, Google, Axel Springer, ITV, and Pulitzer-prize winners from The Wallstreet Journal in web investigations and social media research. He also assists lawyers in complicated cases, with finding new and surprising facts online.

Some call Henk "one of the few real experts in the world" in online search, "one of the most creative" but when you say that to him, he will immediately ask you for your source. (Mr. Lehren, NBC News, LinkedIn recommendations). He writes books about Google, data journalism, web research, Fantastic Facebook formulae, and privacy. He is co-author of the Verification Handbook (2020) and Richtig Recherchieren, (2017). In 2019 he wrote Google Code Editie Politie.

Target group: Editors, journalists, data journalists and techies.

This event will be held in English.

Sign up to our newsletter to stay updated on the latest news and events from the Media Cluster. Sign up here.