​18 nye spinoffs i medieklyngen

Published 14.12.2016
Hele 86 prosent av medieklyngens selskaper introduserte nye innovasjoner på markedet i 2016. I tillegg skapte medieklyngen 229 nye arbeidsplasser, derav 133 i bergensregionen, samt hele 18 nye datterselskaper/avdelingskontorer sist år.

(Bilde: Håvard Myklebust, styreleder i NCE Media.)

Det er fasiten når NCE Media oppsummerer status for medieklyngen. Tallene kommer på tampen av et svært begivenhetsrikt og godt år for medieklyngen. I mars kom undersøkelsen fra Agderforsk og Høgskolen i Bergen som viste at medieklyngens selskaper har mer enn dobbelt så høy innovasjonstakt som sammenlignbart næringsliv. I november kom rapporten fra Knowit Experience som viser til en årlig verdiskaping i medieklyngen på nær tre milliarder.

Øker innovasjonsevnen

Nå bekrefter en fersk survey til medlemsbedriftene i klyngen den samme trenden. Tallene er hentet inn av NCE Media, og danner grunnlag for den årlige innrapporteringen til Innovasjon Norge og NCE-programmet. I undersøkelsen rapporteres det om totalt ti nye selskaper og åtte nye avdelingskontorer i både inn og utland.

Håvard Myklebust, styreleder i NCE Media, er fornøyd med at tallene ikke bare matcher fjorårets gode resultater, men at det er ytterligere vekst og verdiskaping i medieklyngen.

– Medieklyngen har sin helt egen dynamikk, og igjen ser vi at samarbeidet og samhandlingen innad i klyngen får enorme ringvirkninger. Dette kommer i et år der deler av mediebransjen har nedbemannet. Likevel er det totalt sett vekst i sysselsetting i medieklyngen, som dermed bidrar til å skape mange nye arbeidsplasser i regionen innenfor nye sektorer og bransjer, sier Myklebust.

Rundt 100 millioner kroner i innovasjonsmidler

Undersøkelsen viser at rundt halvparten av medieklyngens selskaper er tildelt innovasjonsmidler i 2016, noe som igjen er et uttrykk for høy innovasjonstakt. Det er utløst totalt rundt 100 millioner kroner fordelt på disse medlemsbedriftene.

– Medieklyngen har et økosystem som etterhvert fungerer svært bra, og som det vil bli stadig vanskeligere å stå utenfor dersom man arbeider med medieteknologi eller tilstøtende virksomhet, fortsetter Myklebust, som likevel mener potensiale for ytterligere vekst er stort.

– Vi har nå styrket samarbeidet mellom næringsklyngene i regionen, og videre er det også et stort potensiale for oss å vokse mer – både nasjonalt og internasjonalt. Det gjelder både hva resultatene angår, og medlemsvekst. NCE Media opplever nå også pågang og interesse fra ulike aktører som ikke er typiske mediebedrifter, men som likevel ønsker nærhet til medieklyngen knyttet til innovasjon, digitalisering, kommunikasjon og generell medieutvikling som de fleste bransjer nå må forholde seg til.

Flere tall fra undersøkelsen finner du her.