Ny teknologi skaper nye møteplasser

Published 22.10.2021
Vi skal reise mindre og vi skal leve grønnere. Likefullt, vi må samhandle, samarbeide og møtes, og vi trenger også i fremtiden gode, internasjonale arenaer for salg, demoer og business. Nå kan ny teknologi skape de nye møteplassene og salgsarenaene - uten at man trenger å forflytte seg.

Under Future Week i september, medieklyngens store medie og -teknologifestival, testet klyngen ut del én av et stort prosjekt, støttet av Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune.

Medieklyngen ønsker å utvikle en ny møteplass og i skjæringspunktet mellom fysiske, digitale og virtuelle løsninger, muliggjort av innovasjon og ny teknologi, der vi rigger for en hybrid fremtid der vi skal reise mindre, og der digitale og fysiske møteplasser kombineres. Ønsket er videre å speede opp eksport og internasjonalisering i kjølvannet av en svært krevende tid under covid, og skape trafikk på broen til et internasjonalt kundesegment. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre bransjer.

Under Future Week handlet det i første omgang om å knytte sammen ulike venues og arenaer på en god måte, med optimal opplevelse for deltakerne. Ved hjelp av ny teknologi kan dette gjøres i realtid, med svært høy kvalitet og med kun millisekunders forsinkelse. Det representerer en betydelig bedre opplevelse av fellesskap og samhandling enn de "tradisjonelle" zoom og teams-plattformene. Dette innebærer videre at muligheter for samsending og samhandling som tidligere har vært forbeholdt store TV-stasjoner, nå kan gjøres tilgjengelig for massemarkedet. Løsningen tillater den samme effektive kunnskapsoverføringen og "følelsen" som på TV, inn i arrangementer, eventer og andre møteplasser.

Her kan du se bakom-filmen:  Dette prosjektet her er jo egentlig litt galskap, ler Øyvind Storheim, CEO for Kulturoperatørene.

– Men det heter jo Future Week, og det handler om fremtiden. Og det som er sikkert er at pandemien har flyttet det grønne skifte digitalt ti år frem på ti måneder. Vi ser at man nå på en effektiv måte, og med god kvalitet, kan sette sammen ulike lokasjoner. 

Nytt konsept for en post-korona liv

Storheim (bildet til høyre) har vært produksjonstleder for Future Week, bestående av ikke mindre enn 50 ulike eventer og hundrevis av sesjoner, og der tre ulike scener i Bergen ble knyttet sammen med en scene i Oslo (Pressens Hus) og en i Stavanger (Aftenbladet). I Stavanger har et annet klyngeselskap, Skylight, tatt seg av den lokale produksjonen hos Aftenbladet, koblet med Kulturoperatørenes team i Bergen og Oslo. Deretter er det hele knyttet sammen med ny teknologi, der et tredje klyngeselskap, Connected Venues, har deltatt med kompetanse og løsninger. CEO Vegard Elgesem, hadde også en betydelig oppgave.

– Det vi gjør her er å knytte tre byer sammen med ny teknologi på en måte som tillater oss å ha diskusjoner og samhandlinger i realtid mellom disse byene, og at vi med det kan skape et arrangement på en helt ny måte. Det vi har lært av pandemien er at det i mye større grad enn man trodde går an å gjennomføre møter uten at man trenger å være på samme lokasjon. Dette tar vi nå videre, på en måte som ikke gir denne zoom-fatiguen vi kjenner fra tidligere, men der vi likevel får miljøfordelen og de driftsøkonomiske fordelene.

Kobler med virtuelle løsninger

Det neste steget i prosjektet handler om å legge til virtuelle samhandlingsløsninger, og forsøke å skape en arena for salg, med demonstrasjoner og samhandling i et virtuelt rom. Det handler om å reise mindre, men å gjøre mer business. Denne delen av prosjektet skal testes ut for første gang under IBC i desember, der medieklyngen setter opp en felles stand på messen. Her skal den nye løsningen testes slik at selskaper med produkter å selge, eller kunder på jakt etter løsninger, kan finne hverandre og samhandle virtuelt, uavhengig av hvor man befinner seg fysisk.

De siste forberedelsene skal på plass før Randi Siren Øgrey (MBL) entrer scenen i Pressens Hus. 

Elin Stueland, digitalredaktør i Stavanger Aftenblad, ledet sendingen fra Stavanger. – Vi er koblet sammen av de dyktige folkene i Skylight, Kulturoperatørene og TrippelM, innledet Elin, og fortsatte spøkefullt: – Jeg hadde håpt på et hologram, men kanskje neste år? Men vi kan uansett briefe med et innovasjonsprosjekt, nemlig med 0,3 sekunders forsinkelse, grunnet ny teknologi. 

Henrik Bøe (NRK) holdt innlegg i Oslo-eventet sendt fra Pressens Hus. Presentasjonen gikk fra en av scenene i Media City i Bergen.

Medieklyngens Skylight var ansvarlig for produksjonen i Stavanger.