​Dynamikken i medieklyngen skaper verdier i milliardklassen

Published 02.01.2017
Verdiskapingen i medieklyngen er på nærmere tre milliarder kroner årlig. I tillegg gir klyngen vesentlige ringvirkninger i sine omgivelser. Dette fremgår av en ny rapport utarbeidet for foreningen Media Region Bergen.

Rapporten tar både for seg verdiskapingen i miljøet rundt TV 2 på Nøstet, verdiskapingen i klyngens 85 medlemsbedrifter og ringvirkningene som klyngen har innenfor IKT, media og design og på andre områder i Bergensregionen.

TV2 som motor

Den sentrale motoren i dette er TV 2, fastslår rapporten. TV 2 har vært med å skape viktige deler av klyngen gjennom etablering av en rekke teknologibedrifter som har hatt stor internasjonal suksess. Nærhet til TV 2 har vært, og er, fortsatt en nøkkelfaktor til suksessen til disse teknologiselskapene. Også for en rekke andre selskaper er nærheten til TV 2 og miljøet på Nøstet for øvrig avgjørende for innovasjon, vekst og verdiskaping.

- Rapporten peker på hvor avgjørende TV2 har vært for utviklingen til mange andre aktører i medieklyngen. Det gjør det etter mitt syn ekstra viktig at fremtiden til en kommersiell allmennkringkaster raskt avklares i form av utlysning av en ny avtale, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

 

– Hyggelig lesning

Det har vært en dokumentert vekst i klyngen de siste årene. Rapporten vektlegger dynamikken mellom teknologibedriftene og mediebedriftene som en viktig faktor i den veksten som har vært i næringsmiljøet. Hovedfunnene i rapporten er at Nøstet-miljøet og klyngens 85 medlemsbedrifter sysselsetter totalt 3899 personer, har en samlet omsetning på 7,5 mrd kroner og står for en verdiskaping på 2,85 mrd kroner. I tillegg gir klyngen vesentlige ringvirkninger innenfor IKT, media og design-sektoren, og på andre områder i Bergensregionen.

– Dette er hyggelig lesing. Endelig har vi fått dokumentert verdiskapingen i klyngen, og den er vesentlig. I tillegg setter rapporten verdiskapingen inn i en kontekst som også understreker klyngens betydning i et bredere perspektiv, sier Anne Jacobsen, daglig leder for Media Region Bergen og NCE Media.

 

Utsikter til videre vekst

Rapporten referer ellers til undersøkelser som viser at medieklyngen har en betydelig høyere innovasjonstakt enn resten av næringslivet. Rapporten sammenholder disse funnene med den veksten som har vært i næringsmiljøet, den aktiviteten som skjer for å understøtte videre utvikling i klyngen og utviklingen av Media City Bergen. Dette gir grunnlag for optimisme med tanke på videre vekst i klyngen, konkluderer rapporten.

- I en tid der omstilling er et nøkkelord for næringslivet, er dette en suksesshistorie. Tross krevende tider for i mediene, vokser det samlede næringsmiljøet og innovasjonstakten er høy. Samtidig er det fortsatt et stort utviklingspotensial, både i klyngen, og mellom klyngen og andre næringer. Dette vil vi ha fokus på å utvikle i årene som kommer, sier Jacobsen.

Samarbeid om forskning

Universitetet i Bergen er blant aktørene som ønsker å bidra til den videre utviklingen av klyngen.

- Medieklyngen er en prototype på hvordan universitetet ønsker å samhandle med næringslivet. Denne rapporten viser at dynamikken mellom mediebedrifter, teknologibedrifter og universitetet gir fantastiske muligheter for innovasjon og nyskaping, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

- Universitetet vil bidra aktivt til videre utvikling av klyngen gjennom forskningsprosjekter sammen med klyngepartnerne og oppstart av helt nye studieprogrammer høsten 2017 med stor relevans for bransjen, utdyper han.

Stolt byrådsleder

Byrådsleder Harald Schjelderup er veldig bevisst på medieklyngens betydning for byen og regionen.

- Jeg er stolt over å være byrådsleder i en by med et så fantastisk mediemiljø. Selv i en tid med enorm omstilling i mediebransjen evner de ulike aktørene å tenke kreativt og nyskapende, noe rapporten også underbygger, sier Schjeldrup.

- Jeg vil legge til rette for godt samarbeid mellom kommunen og redaksjonene, selskapene og de ulike virksomheten som til sammen utgjør medieklyngen, og jeg håper at Media City Bergen kan være med å ta mediebransjen i Bergen til nye høyder, avslutter han.

 

Last ned rapporten

Rapporten om verdiskapingen i Medieklyngen er utarbeidet av Knowit Experience for Media Region Bergen. Last ned rapporten om verdiskaping i medieklyngen her.