Et nerdete forum for klyngens datajournalister

Published 07.05.2021
MCB JoLab: Datajournalistikknettverket er en ny satsing for datajournalister og redaksjonelle utviklere som ligger under MCB JoLab-paraplyen. Målet er å opprette et felles faglig forum der erfaringsdeling og kompetanseheving står i fokus.

Media City Bergen Journalism Lab (MCB JoLab) ble opprettet i 2020 for å fremme redaksjonell kompetanse og teknologisk innovasjon. Målet er å styrke kritisk og etterforskende journalistikk og bygge nye, bærekraftige forretningsmodeller for mediebransjen. Store deler av Medie-Norge er med på denne satsingen. JoLab er organisert som et prosjekt i Media City Bergen Media Lab, og administrert av klyngeorganisasjonen NCE Media.

MCB JoLab: Datajournalistikknettverket består i dag av journalister, datajournalister og redaksjonelle utviklere fra NRK, TV 2, Dagens NæringslivBergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og faktisk.no. Nettverket blir i stor grad drevet og utviklet gjennom deltakernes ønsker, med støtte og fasilitering fra NCE Media/Media City Bergen. Målet er å være et lavterskel-tilbud hvor deltakende bedrifter kan presentere både hvordan de jobber og hvilke spesifikke utfordringer man står overfor. Samlingene er digitale, slik at man kan koble seg på fra der man måtte befinne seg. 

Nettverket har blitt tatt svært godt imot, og har høstet fine og konstruktive tilbakemeldinger fra medlemmene.

Fint og viktig initiativ med et eget datajournalist-nettverk. Jeg gleder meg til veien videre, sier Thomas Nikolai Blekeli, Digital utviklingsleder i NRK Sørøst.

Datajournalistikknettverket gjennomfører sin fjerde samling torsdag 20. mai kl 09:00. På dette treffet blir det presentert et prosjekt som ligger midt i skjæringspunktet mellom teknologi og journalistikk. Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SuJo) og NRK har sammen med 99 lokalaviser samarbeidet om et stort journalistisk prosjekt om flyttemønster. Digitale verktøy har ikke overraskende stått helt sentralt i arbeidet med journalistikken her. Denne torsdagsmorgenen forteller Bergit Sønstebø Svaneid og Anders Nøkling, begge fra NRK, hvordan de har arbeidet med prosjektet gjennom presentasjonen «Den store folkevandringa – slik gjorde vi det». 

Interessante case

Tidligere i år fortalte Mads Nyborg Støstad om hvordan NRK har skrevet 356 datadrevne historier ved hjelp av et hjemmesnekret regneark i prosjektet Slik blir klimaet der du bor. På samme samling presenterte klyngens egen sjefnerd Eirik Solheim de siste teknologiske trendene i foredaget «Fra klubbhus til NFT – Teknologi- og medietrender fra NRKbeta.»

VG har fått mye oppmerksomhet og ros for sin dekning av koronapandemien, og innkaserte en velfortjent nominasjon til Årets Nyskapning under Årets Mediepriser. VG deltok på den aller første samlingen i datajournalistikknettverket, hvor de presenterte hvordan de har utviklet Koronaspesialen og hvordan de jobber med den.

Kunstig intelligens avdekket flere tegn på samfunnsproblem

I datajournalistikknettverkets april-samling fortalte Thomas Nikolai Blekeli og Henrik Bøe om hvordan de ved hjelp av miniatyrdatamaskinen Raspberry Pi, datastøttede verktøy og kunstig intelligens fant flere tegn på ett samfunnsproblem. De programmerte en robot til å se på seks norske nyhetssider i fire måneder. Roboten ble programmert til å lete etter ansikter, og for hvert ansikt vurderte den kjønn, alder og ansiktsuttrykk. Totalt fant den 18 038 ansikter, hvorav kun 6 961 var kvinner (38,6 prosent). Resultatene indikerer videre at det er en vesentlig aldersforskjell mellom kvinner og menn på nyhetsforsidene, og at kvinner i større grad enn menn smiler på bildene. 

Funnene resulterte i saken Alvorlige gamle menn og smilende unge kvinner, som ble publisert på nrk.no 8. mars i år. Saken peker på et potensielt samfunnsproblem som det ville vært svært ressurskrevende å identifisere og analysere uten hjelp av datastøttede verktøy. 

Resultatene vakte oppsikt i samtlige redaksjoner som ble analysert.

Redaksjonene som fikk nettstende sine analysert, er samstemte i at mangfold blant kilder og en jevn kjønnsbalanse er noe man tilstreber, men at resultatene fra denne saken viser at et er et stykke igjen til mål.

– Resultatene er langt dårligere enn vi kunne ønske. Det er noe vi jobber en hel del med. Jeg tror vi stadig blir flinkere på å få balanse i kildeutvalget vårt, men også i den visuelle presentasjonen av kildene våre, sier Ingeborg Volan, redaktør for publisering og visuell journalistikk i Dagens Næringsliv.

 


Ønsker du å vite mer om MCB JoLab: Datajournalistikknettverket? Ta kontakt med Ketil på ketil(a)mediacitybergen.no.

Den primære målgruppen for nettverket er datajournalister og redkasjonelle utviklere. Men hvis du er nysgjerrig på temaet, eller ønsker å delta i nettverket, er det åpent for ansatte i medieklyngens medlemsselskaper.