Innovation Leadership - for cluster companies​

Read more

Published 16.04.2021
The great success developed by NHH Executive and NCE Media/Media City Bergen is finally back. We invite you to join our exclusive offer for the cluster companies. The NHH Executive competence program is developed for leaders and innovation managers in cluster companies. The program will start in October 2021 and it is a pleasure to announce that the program will take place in the Jebsen Center at NHH.

Innovation Leadership: A competence program developed for cluster companies

This is the second time NHH Executive will run a competence program for leaders and innovation managers in cluster companies. The program, which NCE Media and NHH have developed, will contribute with valuable and updated professional insights to broaden the participants' horizons and enable them to create added value for their respective cluster companies.

Listen to what some of last year's participants have to say about the program:


The program consists of six one-day seminars led by leading professionals from NHH. The sessions will be given in Norwegian and will start in October 2021. Click here to sign up!Innovasjonsledelse - et kompetanseprogram for næringsklynger

For andre året på rad inviterer vi selskaper i klyngen til å delta på NHH Executive's kompetanseprogram rettet mot ledere og innovasjonsansvarlige i klyngebedrifter. Programmet er utviklet i et samarbeid mellom NHH og NCE Media. Dette er en helt unik mulighet til å fylle på med relevant og spesialtilpasset innhold, samt bygge nettverk for deg og din virksomhet. 

Programmets formål
Programmet skal bidra til ny innsikt i innovasjonsledelse, og nettverksbygging for deg og din virksomhet. Hovedingrediensen blir formidling av relevante faglige perspektiver og oppdatert forskning fra ulike miljøer på NHH. Programmet bygger på en erkjennelse av at kompetanseprogrammer gir best utbytte dersom du får bidra som en aktiv ressurs i kunnskapsutviklingen. Dette oppnås gjennom stor grad av interaksjon mellom fagressurser og deg. Videre blir faglige perspektiver og tema relatert til, og anvendt på, dine praktiske utfordringer, både på virksomhets - og bransjenivå.

Pedagogisk tilnærming
Programmet består av seks dags semenarer hvor det presenteres faglige perspektiver og sentrale forskningsfunn på innovasjonsområdet fra NHHs mest relevante og spennende forskningsprosjekter.

Du inviteres til diskusjoner og analyser om denne kunnskapen, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker deg og din virksomhet og bransjer. Det vil bli lagt til rette for at du får utfordre etablerte sannheter både på individ, virksomhets- og bransjenivå. Formålet er at du får nyansert forståelse av forretningskontekst. På samlingene involveres du gjennom case og fagbaserte analyser.

Programmet har oppstart 24. august 2021 og går på norsk.

Mer informasjon og påmelding