Joint effort on editorial competence and innovation

Published 12.12.2019
The Norwegian media industry joins forces as NCE Media launches Media City Bergen Journalism Lab (JoLab) to increase media innovation and build competence for the newsroom of the future.

Scroll down for Norwegian version.

The aim is to fuel editorial competence and technological innovations that will strengthen critical and investigative journalism and build new, sustainable business models for the media industry.

JoLab had it's kick off in January 2020 with an all-day workshop in digital journalism with BBC’s online investigative specialist, Paul Myers. He focussed on search and analysis on Google and other major social media platforms such as Facebook, Twitter and Instagram. 

From January 13-17th, Bellingcat visited NCE Media to run a full week workshop. Bellingcat is a world-leading, international collective of researchers, investigators and citizen journalist with extensive expertise in investigative journalism. The workshop was organized as a five-day intensive course on new methods for strengthening and developing journalism, with emphasis on practical exercises and case studies based on the participants’ own projects. These events marked the launch of MCB Journalism Lab.

Well suited environment 
The Norwegian Media Cluster is a world leading environment in media and media technology with strong and solid expertise with more than a hundred members all over the country, as well as a large international network.
- There are no better conditions for a Journalism Lab aiming to strengthen the important journalism and empower stories, as well as and creating the new tools for future newsrooms, says Anne Jacobsen, CEO of the Norwegian Media Cluster (NCE Media).
- This is done by fueling competence and knowledge in newsrooms, as well as developing new solutions for production, dissemination, storytelling, efficiency, product development, analysis and insight. We are proud to initiate JoLab together with leading media across the country, and are at the same time inviting all media outlets, newsrooms and media tech players in Scandinavia, as well as international, to join the project.

Collaboration and sharing
JoLab will actively draw from the media industry in order to make the project strong and relevant for all media, from the small local papers to the large national and international media corporations. Per Christian Magnus, Center for Investigative Journalism at the University of Bergen (SUJO), welcomes this initiative, and will be working in close collaboration with JoLab.
- Our ambition is a joint platform to build competence and innovation in the Norwegian media industry, says Magnus.
- We will be working in close collaboration with JoLab and also want to profit from cross company sharing between the best journalists, editors, editorial staff and media tech expertise.JoLab will be organized as part of Media City Bergen Media Lab, and managed by NCE Media.

Partners:
Center for Investigative Journalism at UiB (SUJO), TV 2, NRK, Bergens Tidende/Schibsted, BA/Amedia, The Norwegian Institute of Journalism (IJ), MBL, Stup, Norwegian Union of Journalists, Norwegian Press Association, Associations of Norwegian Editors, The Associations of Local Newspapers (LLA), Association for Critical and Investigative Press (SKUP), Nordic Journalism Center in Aarhus and the Constructive Institute in Aarhus. Several others have also expressed interest in joining the initiative.

For more information, contact:
Anne Jacobsen, CEO, NCE Media, anne()mediacitybergen.no
Per Chr Magnus, Manager, Center for Investigative Journalism, per.magnus()sujo.no

-------------

NORWEGIAN: 

Medie-Norge med felles storsatsing på redaksjonell kompetanse og innovasjon
Store deler av Medie-Norge går sammen med NCE Media for å lansere MCB Journalism Lab (JoLab), som etableres i Media City Bergen januar 2020.

Målet er å øke innovasjon og bygge kompetanse for fremtidens redaksjoner, samt styrke kritisk og undersøkende journalistikk. Helt sentralt står også arbeidet med å bygge bærekraftige forretningsmodeller for mediehusene.

Oppstarten blir i januar 2020. Først med en heldags workshop i digital journalistikk med BBCs Paul Myers 7. januar. I fokus står søk og analyser på Google og de store sosiale medieplattformene som Facebook, Twitter og Instagram. Uken etter, 13.-17. januar 2020 kommer Bellingcat, et av verdens mest anerkjente miljøer for undersøkende journalistikk, til Bergen for å holde en workshop i Media City Bergen. Dette blir organisert som en femdagers intensiv workshop i moderne journalistiske metoder, med vekt på praktiske øvelser og case-studier med utgangspunkt i deltakernes egne prosjekter.

Velegnet miljø for redaksjonell innovasjon
Den norske medieklyngen er verdensledende innenfor medier og medieteknologi, med mer enn hundre medlemmer spredt over hele landet, i tillegg til et stort internasjonalt nettverk. Klyngen har flere tunge aktører innen visualisering, grafikk, AR/VR, broadcast-teknologi og AI knyttet mot mediebransjen. Nå ønsker man å styrke skjæringspunktet mellom teknologi og redaksjonell utvikling og innovasjon gjennom økt, felles satsing.
- I dette miljøet har vi de aller beste forutsetninger for å styrke den viktige journalistikken samtidig som vi kan skape nye verktøy for fremtidens redaksjoner og mediehus, sier Anne Jacobsen, CEO i NCE Media.
- Dette gjøres gjennom å styrke kompetanse og kunnskapsutvikling i mediehusene, samtidig som det utvikles nye løsninger for produksjon, distribusjon, storytelling, effektivisering, produktutvikling, analyse og innsikt, for å nevne noe. Vi er derfor veldig stolt av å initiere JoLab sammen med ledende medieaktører over hele landet.

Samarbeid og deling
JoLab vil dra nytte av bred kompetanse i ledende medieindustri og skal aktivt trekke med relevante presse- og mediemiljøer både nasjonalt og internasjonalt, for å gjøre tilbudet bredt, sterkt og relevant for både små og store medieaktører.
Per Christian Magnus, Senter for Undersøkende Journalistikk (SUJO), ved Universitetet i Bergen ønsker initiativet velkommen, og ser frem til å samarbeide tett med MCB JoLab.
- Ambisjonen er å skape en felles plattform og arena for kompetanseutvikling og innovasjonsarbeid i den norske mediebransjen der samarbeid og samhandling står sentralt, sier Magnus.
- Vi vil samarbeide tett med JoLab, og også trekke veksler på deling og samarbeid mellom journalister, redaktører og teknologiekspertise.

MCB JoLab er organisert som et prosjekt i Media City Bergen Media Lab, og administrert av klyngeorganisasjonen NCE Media.

Foreløpige samarbeidspartnere;
Senter for undersøkende journalistikk, UiB
TV 2
NRK
BT/Schibsted
BA/Amedia
Institutt for journalistikk
MBL (Mediebedriftene)
Norsk Journalistlag
Landslaget for lokalaviser
Norsk Redaktørforening
Norsk Presseforbund
SKUP
Nordisk Journalistcenter i Århus
Constructive Institute i Århus.

For mer info, kontakt:
Anne Jacobsen, CEO, Media City Bergen AS / NCE Media, tlf. 41 41 33 41, anne()mediacitybergen.no
Per Chr. Magnus, leder, Senter for undersøkende journalistikk, tlf. 41 42 33 30, per.magnus()sujo.no