Medieklyngen styrker teamet og ansetter Guro Istad

Published 04.05.2023
Går fra Pressens Hus til Media City Bergen

– Guro har et stort nettverk og inngående kunnskap om mediebransjen. Hun er ambisiøs, uredd og nysgjerrig på nyskapning, og jeg er sikker på at hun kommer til å gjøre en fantastisk jobb for våre medlemmer.

Det sier Helge O. Svela, daglig leder i Media City Bergen.

– Jeg gleder meg til å skape synlighet og finne gode samarbeidspartnere for en sterkere medieklynge. Helge er en som både kan og vil skape masse bra på journalistikkens vegne, dessuten vet hva han vil og hva som kreves for å komme dit. Det liker jeg, og det gir de beste forutsetningene for å lykkes, sier Guro Istad (45).

Media City Bergen, også kjent som den norske Medieklyngen, er en innovasjonsklynge bestående av rundt 100 medlemsbedrifter. Disse er mediehus, medieteknologiselskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. En stor del av medlemmene holder til i Bergen og i Media City Bergen-bygget, men klyngen har medlemmer over hele landet.

– Vi ønsker å lage et enda bedre tilbud for våre medlemmer i Oslo. Guro har både rett driv og den riktige bakgrunnen for å lykkes med det, sier Svela.

I tillegg til å skape aktivitet for medlemsbedriftene i Medieklyngen, skal Istad jobbe med å utvikle partnerskap og nye forretningsmuligheter.

– Dette er en svært viktig jobb, og jeg er glad for at Guro takket ja til denne utfordringen. Jeg ble kjent med Guro da vi jobbet sammen som nyhetsledere i Bergens Tidende for over ti år siden, og har alltid vært imponert av hennes engasjement og entusiasme. Hun er en person du både vil gå i krigen med, og ha med deg på fest, sier Svela.