Fremtidens løsninger skapes i samarbeid

Published 11.03.2016
– Det er utrolig viktig å møtes. Forskningsmiljøet har godt av å se hva som rører seg i bransjen, og vice versa. Her har NCE Media skapt en plattform for samarbeid vi kan bygge videre på inn mot Media City Bergen™.
Foto: Bak f.v. Arne Berven (Wolftech) i samtale med Ole Johan Mjøs (UiB). Foran f.v.: Thomas Hellum (NRK) og Petter Ole Jakobsen (Vizrt).

Det sa Ole Johan Mjøs, professor ved institutt for Informasjons- og medievitenskap, og faglig leder for undervisning og forskning i UiB sin Media City Bergen™-satsing. Sammen med NCE Media kunne han torsdag ønske velkommen til frokostseminar på UiB, der en rekke aktører fra både bransjen og akademia var invitert.

Her ble spennende miljøer og forskningsområder innen datajournalistikk, semantiske og sosiale teknologier, droner, visualisering og grafikk fra UiB og HiB koblet sammen med medieklyngens mest nyskapende teknologiløsninger. Målet med frokostseminaret var å skape et møtepunkt hvor bedrifter fra mediebransjen og forskjellige forskningsmiljøer kan utveksle kompetanse, opprette samarbeid og gå sammen om prosjekter for å løse morgendagens utfordringer. Flere av bedriftene har allerede innsett potensialet som ligger i et slikt samarbeid.

Seminaret inneholdt foredrag fra UiB, HiB, TV 2, NRK, BT, Vizrt, Vimond og Wolftech. Hovedfokuset i presentasjonene lå på arbeid med nyere teknologi, og med en mediebransje i konstant endring er det viktigere enn noen gang å tenke i nye baner.


– Vi mener det vil være gunstig for alle parter å gjøre avstanden mellom forskningsmiljøene og bransjen mindre. Her kan bransjen få drahjelp til mer langsiktige problemstillinger, samtidig som studenter får reell arbeidserfaring fra relevante bedrifter. Vi har faktisk akkurat nå tre nye medier-studenter inne som praktikanter hos oss, fortalte Ketil Moland Olsen i Vimond, som sammen med kollega Laila Leonida demonstrerte selskapets forskjellige produkter for morgendagens TV-opplevelser.

– Det er utrolig spennende å se hvilke innovative løsninger og produkter som kan oppstå ved å knytte oss tettere opp mot akademia, la Leonida til.


UiBs ViSmedia - høyaktuelt forskningsprosjekt
Astrid Gynnild fra UiB er leder for forskningsprosjektet ViSmedia, og ga de fremmøtte et innblikk i hvordan UiB utforsker muligheter og dilemmaer knyttet til visuelle overvåkningsteknologier i nyhetsmediene. Gynnild dro blant annet frem UiBs unike pilotprosjekt med droner i undervisningen, et prosjekt som i aller høyeste grad viser at universitetet har en fremoverrettet tilnærming til nyere teknologi. Prosjektlederen var positiv til initiativet.

– Vi får bred innsikt i hvordan det jobbes i bransjen, og spesielt forskjellige innfallsvinkler til videofortelling er meget relatert til det prosjektet vi holder på med. Her er det mye rom for samarbeid, fortalte Gynnild.
 


– Viktig med tett relasjon
Flere av bedriftene viste iver etter å knytte bånd med akademia. Bernt Kåre Johannesen fra grafikk- og visualiseringsselskapet Vizrt presenterte ulike prosjekter som kan inngå i fremtidige samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Johannesen var klar på at det var essensielt for bransjen å ha en tettere relasjon til forskningsmiljøene.

– Jeg synes det er viktig å samles på denne måten her. Vi vet at UiB og HiB er glimrende rekrutteringssteder for mediebransjen, og vi fikk i dag sett at forskningsmiljøene sitter på enorm komplementær kompetanse i forhold til det vi driver med i Vizrt, fortalte Johannesen.


Ønsker å danne et grunnlag før Media City Bergen™
Det tre-timer lange seminaret ble rundet av med diskusjon og sondering rundt mulige fellesprosjekter. Ole Johan Mjøs benyttet anledningen til å nevne UiBs seks nye studieretninger som skal inn i Media City Bergen™.

– Vi er allerede i dialog med bransjen om hvordan en skal tenke utdanning i fremtiden. Vi ønsker at studenter skal være til stede ute i bedrifter, samtidig som en trekker inn kompetanse fra utdanningsmiljøet. Dette er noe vi allerede er godt i gang med, men vi ønsker å trappe det opp før vi flytter sammen i Media City Bergen™. Derfor er initiativ som dette uvurderlig i arbeidet med å få til forskningsprosjekter mellom akademia og mediebransjen, sa Mjøs.

Instituttleder for informasjons- og medievitenskap, Leif Ove Larsen kom med følgende oppfordring til representantene fra mediebransjen:
– Bransjen skal tenke at det skjer mye viktig arbeid rundt om i forskningsinstitusjonene. Vårt mandat er å tenke langsiktig, hvor fokusområdene er kunnskapsutvikling, kompetansebalanse og forskning. Vi er opptatt av å få i gang spennende innovasjonsprosjekter, uansett om disse skal være rent teknologiske eller ha fokus på innhold. Vi må prøve å få bransjen til å tenke forskningsprosjekt – og da blir det muligheter for å skape samarbeid, avsluttet Larsen.