Nordiske Mediedager x Media City Bergen / NCE Media

Meld deg på workshop

Published 03.05.2022
Nordiske Mediedager og Media City Bergen / NCE Media tilbyr både workshop og flere programposter i skjæringspunktet mellom teknologi og journalistikk under årets konferanse.

Nordiske Mediedager (NMD) er Nordens største mediekonferanse. Konferansen i Bergen har klart å samle hele bransjen i mer enn 20 år, og de har gjort det med bravur. Det er solid innhold og sterke internasjonale foredragsholdere. Vi er takknemlig for å ha NMD som en medlemsbedrift hos oss og for at vi har et samarbeid. I år presenterer vi flere felles programposter i skjæringspunktet mellom journalistikk og teknologi i samarbeid med konferansen, som vi tror blir veldig bra, sier prosjektleder Ketil Moland Olsen i Media City Bergen / NCE Media.

 – Både MCB og NMD er opptatt av styrke bransjen og sammen har vi laget et supert opplegg. I tillegg til målrettede teknologi/journalistikk-sesjoner, tilbyr vi en workshop om verktøykassen journalister trenger i arbeidet mot desinformasjon og falske nyheter. Dette betyr enda mer fag til mediefolket. Vi gleder oss, sier Guri Heftye, Festivalsjef i Nordiske Mediedager. 

 Onsdag er første post på det teknologisk-journalistiske programmet. Da er det workshop i Grieghallen. Her vil deltakerne få lære om verktøykassen som trengs for å kunne skille sant fra usant, i en verden av uendelig med informasjon. Desinformasjon skal til livs.

- Vi har hentet et stjernelag til denne workshopen. Her vil du lære av de beste, sier Olsen. 

Workshopen ledes av Kristoffer Egeberg fra Faktisk og Maria Amelie og Gaute Kokkvoll fra Factiverse. 

Torsdag er det flere programposter om teknologi og journalistikk. Kristoffer Egeberg starter dagen med en presentasjon om faktasjekk og verifikasjon knyttet opp til Ukraina-krigen. 

Datajournalist Anders Grimsrud Eriksen fra Bergens Tidende vil fortelle om sensorjournalistikk. Det handler om hvordan BT-redaksjonen bruker data fra ulike sensorer til å lage journalistikk. Sensorer for eksempel i vannet og i bakken måler det som skjer til enhver tid. Eriksen vil forklare hvordan BT bruker sensordata ved store nyhetshendelser og graveprosjekter. 

Christian Lura fra NRK skal fortelle om R-programmering. R er et programmeringsspråk og brukes til statistiske beregninger og datavisualisering. 

Henrik Bøe og Christian Nicolai Bjørke fra NRK vil forklare hvordan de jobber for å lage datastøttet journalistikk. Det startet med daglige horoskoper og endte med TikTok-roboter i Russland og Ukraina.  

 – Hva er det viktig for redaksjonelle medarbeidere å tenke på når det gjelder verifikasjon av fakta? Dette vil du få mange gode svar på både i løpet av workshopen onsdag og presentasjonene på torsdag, sier Olsen.