Etablerer Norges første sportsjournalistikkonferanse

Published 16.06.2021
Under Future Week i Bergen fra 27. september - 1. oktober gjennomføres Norges aller første sportsjournalistikkonferanse. Hold av 30. september.

Innhold, innovasjon og teknologi er tre nøkkel ord når Media City Bergen, TV 2 Sporten og Ennem samarbeider om denne helt nye satsingen. Målet er å samle ulike kompetanser og interesser til en felles scene for faglige og sosiale sammenkomster.

– Sportsjournalistikken trenger en slik unik møteplass for innhold, ideer, teknologi, produksjon og innovasjon. Hvis klyngefelleskapet kommer sammen rundt dette, vil vi få til et bredt faglig spekter og en kvalitet som kommer til å få international oppmerksomhet, sier Vegard Jansen Hagen sportsredaktør i TV 2.

Behov for en fellesarena

Behovet for en felles arena innenfor sportsjournalistikk der faglig påfyll og kunnskapsutveksling står sentralt er helt tydelig. Ønsket om en egen utdanning for sportsjournalistikk er også bragt på banen.

 På sikt vil dette gi en sterkere rekruttering til de ulike redaksjonsmiljøene generelt og til sportsjournalistene spesielt.

– Vi trenger flere skarpe talenter som vil jobbe med sportsjournalistikk. Vi har en sterk satsing på undersøkende sportsjournalistikk som en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. I tillegg har vi internasjonale sportsrettigheter som skal formidles, samtidig som vi skal bygge fremtidens hjemmebane for all norsk idrett. Vi har et stort behov for å rekruttere smart i årene som kommer for å kunne fortsette å levere store sportsøyeblikk og viktig sportsjournalistikk, sier Jansen Hagen.

Initiativtaker Trond Ahlsen, Daglig leder i Ennem, er helt tydelig på hvorfor det er viktig å etablere en egen arena for sportsjournalistikk akkurat nå.

– Den norske gullalderen i sportens verden er uløselig knyttet til det vi kan kalle en gullalder også i norsk sportsmedia, som nye aktører, større redaksjoner, kontinuerlig utvikling av nye produkter og økt produksjonsmengde. Til tross for sportsproduksjonens omfang og betydning her i landet finnes det ingen felles arena der sentrale aktører møtes til diskusjon, samarbeid og faglig utvikling. Dette ønsker vi å etablere, sier Ahlsen.

Samarbeid

– Denne konferansen har potensiale til å forløse noe helt spesielt med potensielle partnere som medieklyngen, de store redaksjonene, teknologiselskapene, Norske Sportsjournalisters Forbund og utdanningsmiljøene. Dette utgjør et veldig spennende samarbeid der innhold møter teknologi og innovasjon. Når disse kreftene møtes, må alle komme styrket ut, konkluder Hagen.

Kombinere fag med rød løper

Denne konferansen skal bli det store samlingspunktet for norske sportsjournalister hvert år, hvor Sportsjournalistforbundet vil bidra med spennende faglig innhold til konferansen. Sportsjournalistforbundet vil i tillegg vil  legge sin nyetablerte, årlige prisutdeling til konferansen. 

– God sportsjournalistikk finnes det allerede mye av. Vi har likevel store forventinger til hva denne konferansen kan bidra med og være med å utvikle. Vi ønsker å få til både spennende og variert fag-innhold og gode diskusjoner på dagtid, samt rød løper, hyllest og inspirasjon av det beste innen sportsjournalistikk og sportsproduksjoner på kvelden, avslutter Hagen. 

Mer info både Future Week og sportsjournalistikkonferansen følger snart.