Nytt nettverk for redaksjonell innovasjonsledelse

Published 27.03.2023
Nytt nettverk for nyhetsledere og redaktører med fokus på hvordan man får til endring og innovasjon i redaksjonene.

13. april holdes det første møtet i det nye nettverket. Der skal BT-lederne Hanne Louise Åkernes, leder for Bord4 og Nye digitale formater, og Liv Solli Okkenhaug, leder for nyhetsdesken i BT, fortelle om hvordan de lanserte en helt ny publiseringsstrategi. De gikk fra å styre etter magefølelsen til å analysere store mengder data om publiserte artikler. Åkernes og Okkenhaug skal fortelle om hva som overrasket dem mest, og hvordan de brukte dataene til å skape endring i det daglige arbeidet i redaksjonen. 

– Reportasjeledere, nyhetsledere, vaktsjefer, nyhetssjefer – uansett hva man kaller dem, er denne gruppen av mellomledere helt avgjørende når man skal skape endring i redaksjoner. Inntil nå har det ikke eksistert et godt faglig forum rettet spesifikt mot denne gruppen. Det ønsker vi å gjøre noe med gjennom dette initiativet, sier Helge O. Svela, daglig leder i Medieklyngen. Målgruppen for nettverket er mellomledere og redaktører i store og små aviser.

Medieklyngen har i dag flere lignende nettverk. Datajournalistikknettverket er det største, og tidligere i mars startet nettverket Digitale fortellinger i samarbeid med Fortellingens kraft.

– I Redaksjonell innovasjonsledelse skal bransjen lære av hverandre og dele erfaringer, både gode og dårlige. For eksempel om hvordan man har jobbet med et stort publisistisk prosjekt, en endring på breaking-desken som har gjort at man har vunnet verdifulle sekunder, eller opprettelsen av nye avdelinger eller prosjektgrupper i redaksjonen for å nå nye målgrupper, sier Svela. 

Det vil være mulig å delta i nettverket både fysisk i Medielaben på Media City Bergen og digitalt over Zoom. Møtene i nettverket er kun for medlemmer i Medieklyngen.  

– Det er stor interesse for nettverket blant våre medlemmer. Vi har lyttet til deres ønsker og innspill, og i tillegg til nettverksmøtene er planlegging av en studietur til London til høsten i full gang, sier Svela. 

 

For å melde deg inn i nettverket kontakter du [email protected]