Stavanger får sin Medieby

Published 19.08.2022
Stavanger Aftenblad og NRK Rogaland flytter sammen i Mediebyen Stavanger. Avtalen mellom de to store medieaktørene i Stavanger og utleier Nytorget 1 AS er nå signert og arbeidet med å få inn flere leietakere i bygget starter.

Mediebyen Stavanger skal etter planen stå klar til innflytting 1. juni 2025.

–  Vi har jobbet med mediebyprosjektet i fem år, og jeg er svært glad for at vi endelig har blitt enige om å flytte sammen på det som kanskje er Stavangers mest attraktive tomt, sier distriktsredaktør i NRK Rogaland, Ragnar Christensen.   

– Vi har hatt det veldig fint i mange år i NRK sine lokaler på Ullandhaug, men ser nå fram til å flytte til et nytt og moderne bygg i sentrum, og samtidig bli både mer synlige og lettere tilgjengelig for publikum og gjester.

Sjefredaktør Kjersti Sortland i Stavanger Aftenblad sier at Nytorget er et spennende område, og et riktig og framtidsrettet sted for regionens største medieaktør å etablere seg. 

– Vi er sikre på at Mediebyen vil bidra til et sterkere faglig miljø i bransjen, økt verdiskapning og mer effektiv drift. Det gir oss også bedre mulighet til å komme tettere på publikum og å skape gode opplevelser, sier Sortland.

  Foto: Øystein Otterdal, NRK (Fra venstre: Dag Mossige, Kjersti Sortland, Ragnar Christensen og Kjetil Haver.)

 

Bedre gjennom samarbeid

Konsernsjef Kristin Skogen Lund har signert avtalen på vegne av Schibsted og Stavanger Aftenblad. Hun tror at samlokalisering og tettere samarbeid på utvalgte områder kan styrke evnen til å møte endringer og konkurranse. 

– Vi har en felles tro på at selskaper og institusjoner har et potensial for å utnytte hverandres sterke sider bedre, sier Skogen Lund.

NRKs kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sier hun er glad for at Mediebyen Stavanger nå blir en realitet.

– Jeg har en grunnleggende tro på at samarbeid mellom små og store medieaktører styrker det norske mediemangfoldet, sier kringkastingssjefen.

 

Ute på høring

Reguleringsplanen for Nytorget er ute på høring. Dersom den blir vedtatt slik den ligger nå, vil den nye Mediebyen stå ferdig sommeren 2025. Dette gleder byens politiske ledelse. 

– I 2025 feirer vi Stavanger sitt 900-års jubileum. Håpet er at Mediebyen blir innflyttingsklart i løpet av den sommeren, sier fungerende varaordfører Dag Mossige (Ap). Han sier at Mediebyen er et svært viktig byutviklingsprosjekt, som vil gi mange viktige arbeidsplasser i sentrum. 

– Vi ønsker å få fart på Nytorget, ikke minst som et levende kulturtorg, og slike skapende og kreative arbeidsplasser som Mediebyen tilbyr, passer som hånd i hanske med disse planene, sier Mossige.

 

Ønsker flere leietakere

Nå starter arbeidet med å få enda flere med på laget som skal skape Mediebyen Stavanger.

– Vi ønsker å invitere både store og små selskaper inn i samarbeidet, slik at vi kan skape et stort og mangfoldig medie- og medieteknologimiljø i Stavanger, sier Odd Gurvin, fungerende daglig leder i den norske medieklynga, NCE Media. Det er uttalt mål for samarbeidspartene at Mediebyen, i tillegg til å bidra til vekst og lønnsomhet, skal være et viktig sted for læring og et laboratorium for journalistikk, formidling og teknologi. NCE Media har ansatt en prosjektleder som skal drive klyngearbeidet i Stavanger de neste tre årene og bidra til å utvikle Mediebyen.

Nytorget 1 er eid av SVG Property AS og Stavanger Utvikling KF, kommunen sitt eget eiendomsselskap. Salgs- og markedssjef i SVG Property, Kjetil Haver, er klar til å ta imot nye leietakere, og lokker med et topp moderne bygg, skreddersydd for bransjen.

– Vi har gått inn i prosjektet med et mål om å lage en god arena for medienæringen – og da tenker vi på alt fra de tradisjonelle mediebedriftene, til de nyskapende teknologiselskapene som kan drive medieutviklingen videre, samt små og store produksjonsselskap og kunnskapsinstitusjoner i stavangerregionen.

–  Men dette blir også et bygg som skal brukes av innbyggerne i Stavanger. Vi ønsker å skape en naturlig møteplass mellom publikum og media, med åpne fasader mot Nytorget, og publikumssone i første etasje, sier Haver.


For ytterligere kommentarer, kontakt: 

  • Ragnar Christensen, distriktsredaktør i NRK Rogaland, tlf. 994 94 900
  • Kjersti Sortland, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, tlf. 905 48 968
  • Kjetil Haver, salgs- og markedssjef i SVG Property AS, tlf. 995 07 475
  • Odd Gurvin, interim CEO, NCE Media, tlf. 900 50 132