Velkommen til Greensight

Published 31.05.2017
– Grønn omstilling gjort enklere.
(På bildet: Martin Hirth og Hilde Holdhus fra Greenstat)

Nyoppstartede Greensight er et rådgivende analyseselskap som jobber med å få fart på det grønne skiftet. Ved hjelp av kunnskapsformidling, beslutningsstøtteverktøy og et bredt kompetansenettverk omsetter selskapet balansert og teknologinøytral informasjon til gjennomførbare og lønnsomme prosjekter.

– Vi fremskaffer beslutningsunderlag som kan bidra til å øke avkastning ved grønne investeringer og grønn forretningsdrift. Ved å visualisere energidata og analyser, blant annet i samarbeid med vårt morselskap Greenstat og forskningsinstituttet Christian Michelsen Research, reduserer vi våre kunders risiko for feilinvesteringer, sier Hilde Holdhus, daglig leder i Greensight.

Morselskapet Greenstat har for øyeblikket kontrakt med åtte kommuner i Sogn og Fjordane. Greensight er underleverandør og utarbeider scenarioer og analyser som identifiserer og synliggjør potensiale i grønne næringer.

Fra statisk til dynamisk
Greensights erfaring er at kommunenes klima-og energiplaner blir for statiske og ikke reflekterer de raske endringene som skal til for å skape grønn omstilling:

– Disse planene blir laget for fire år om gangen, og blir ikke oppdatert med jevne mellomrom. Det fører til at planene blir statiske og ikke reflekterer de stadig endrende forhold rundt klima og energi. Med digitaliseringen av samfunnet er det muligheter for å skape dynamiske løsninger som leverer grønn innsikt og lever i takt med en stadig endrende klimasituasjon. Dette er det vi i Greensight skal levere, forteller energianalytiker Martin Hirth.


Bombardert med artikler og tallmateriale om grønne, fornybare energiløsninger? Greensight samler, kvalitetssikrer og strukturerer all denne informasjonen på ett sted, slik at du slipper å bruke tid på å finne det. Se Hilde Holdhus pitche Greensight i heisen: 

Elevator Pitch Greensight Hilde Holdhus

Relevant kompetanse og teknologi i medieklyngen
Greenstat sammenfatter store mengder informasjon og presenterer dette for sine kunder – en øvelse som krever god kompetanse rundt visualisering og fremstilling av datamateriale. 

– Det er flere selskaper i klyngen som har sylskarp kompetanse på å forenkle og presentere store mengder kompleks data. Vi var tilstede på frokostmøtet 16. mai, der Highsoft, Vizrt og UiB holdt spennende innlegg og presenterte konsepter for datavisualisering. Møtet var svært relevant for det vi holder på med, sier Hirth.

Målet er sanntidsoppdatering av data
Greenstat har en drøm om å skape en plattform som kan gi sanntidsoppdatering over energibruk – noe som vil hjelpe beslutningstagere å ta velinformerte valg.  

– Vi er opptatt av helheten i energisystemet, men dette fremstår ofte komplekst og med mange ledd. Med Greensight ønsker vi å gjøre denne kjeden kortere og vi henter inspirasjon fra løsninger som Tibber, strømspareappen som gir deg sanntidsoppdaterte tall på ditt strømforbruk. Tenk bare på hvor mye hjelp et slikt verktøy vil være for grønn omstilling, avslutter Holdhus.