Vizrt og UiB får millioner til innovasjonsprosjekt

Published 10.02.2017
– Dette er virkelig en fjær i hatten for både oss i Vizrt og klyngen som helhet, sier Marius Monsen, UX-leder og prosjektansvarlig i Vizrt.

I tøff konkurranse har det lykkes klyngen å få en Brukerstyrt Innovasjonsarena(BIA)-tildeling fra Forskningsrådet. Vizrt og forskningspartner UiB får tildelt midler i millionklassen til å forske på hvordan en kan oppnå bedre videoarbeidsflyter gjennom samtidsbruk av videoredigeringsverktøyer.

Forskningsrådet fikk inn over 200 BIA-søknader til fristen i oktober. Vizrt og UiB vant frem med søknaden, «Better Video workflows via Real-Time Collaboration and AI-Techniques in TV and New Media».

– Midlene skal fordeles over tre år. Det betyr at UiB kan opprette to nye PhD-stillinger til dette prosjektet, og at vi kan fokusere mer på områder vi ellers ikke hadde hatt budsjett til - spesielt innen kunstig intelligens for video og lyd, sier Monsen.

Nye videotrender på nettet
I BIA-søknaden er det lagt vekt på at mengden videoer på nettet de siste årene har eksplodert, i tillegg til at videoenes tradisjonelle attributter er endret. Nå er trenden gått mer i retning av kvadratisk format og portrettvideoer i stedet for mer tradisjonelle skjermformat som 16:9 og 4:3. Det er også forventet at videoen skal fortelle en historie selv uten lyd. På grunn av dette har sjangeren captioned video vokst frem – hvor en har avanserte tekstuelle narrativ liggende som et ekstra lag på videoen. Viz Story, Vizrts nye produkt for effektiv og browserbasert videoredigering tar høyde for disse endringene.

– Viz Story er intuitivt å bruke, og et av designens hovedmål er å la folk redigere video, lyd, grafikk og tekst uten noen spesielle forkunnskaper. Det er enkelt å endre størrelsesforholdet på video, slik at en kan skreddersy videoen for den plattformen en vil publisere til, forteller Monsen.

Skal demokratisere produksjonen av journalistikk
Den effektive produksjonen av video gir journalisten mulighet til å fokusere fullt og holdent på den kreative prosessen av storytelling, og ikke la seg stoppe av tekniske barrierer.

– Et eksempel på en slik barriere kan være at journalisten ikke vet hvordan han skal sladde et ansikt for å anonymisere en person, og må vente på hjelp fra grafikkavdelingen. Det er nok ikke rent få lovende historier som aldri har blitt fortalt på grunn av manglende ressurser. Ved hjelp av avansert kunstig intelligens- og trackingteknologi er dette noe journalisten i fremtiden selv kan gjøre i Viz Story. Med å optimalisere arbeidsflyter som denne vil vi kunne bidra til å demokratisere produksjon av moderne nyhetsformidling og komme raskere til målet om å lage et system for å produsere multimediakommunikasjon for alle, og for alle plattformer, sier Monsen.

Se introduksjon av Viz Story her:
 


– Dette styrker klyngesamarbeidet
Gruppen for interaksjonsforskning ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er forskningspartner i prosjektet. Gruppen vil fokusere på interaksjonen mellom informasjonssystemer og brukere, teknologimediert interaksjon i distribuerte og samlokaliserte sammenhenger og interaksjon i teknologirike sammenhenger. Instituttleder Leif Ove Larsen er meget fornøyd med tildelingen.

– Vi setter stor pris på å være forskningspartner på et innovasjonsprosjekt av denne størrelsen. Med to PhD-kandidater knyttet til prosjektet får vi en spisskompetanse på feltet, og vi er sikret kompetansebygging på lang sikt. Ikke bare er det et storartet prosjekt for å bygge samarbeid mellom UiB og Vizrt, det er også et viktig bidrag for å bygge og legitimere medieklyngen og Bergen som medieby, forteller Larsen.
 

Todelt fokusområde
De to doktorgradsstillingene vil ha hvert sitt fokusområde i innovasjonsprosjektet. Den ene skal undersøke hvordan en kan bruke teknikker for kunstig intelligens til å skape en bedre arbeidsflyt med Viz Story, og den andre skal se på hvordan skybasert kollaborativ videoredigering kan støttes av Viz Story.

– Universitetet har betydelig kompetanse innen interaksjonsdesign, HCI og kunstig intelligens, og det blir interessant å forske på hva som er den beste metoden for bruk av teknikker innenfor kunstig intelligens og kollaborativ videoredigering, sier Frode Guribye, førsteamanuensis og fagansvarlig ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

– Vi vet at det finnes en del concurrency-problematikk rundt flerbrukereditorer. Dette gjelder også for kollaborativ videoredigering og vi har planlagt en del casestudier rundt dette. Det er også rom for å prøve å finne andre sammenhenger og områder hvor denne teknologien kan brukes, sier Guribye.
 


Dette er BIA:

  • Brukerstyrt Innovasjonsarena har som mål å bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer innenfor BIA-programmets ansvarsområde.
     
  • Programmet tar sikte på å støtte de forskningsbaserte innovasjonsprosjektene i bredden av norsk næringsliv. Programmets åpne innretning skal sikre god konkurranse om midlene og legge til rette for innovasjon også på tvers av bransjer og temaer.