Håvard Myklebust is the Media Cluster Ambassador of 2017

Published 13.12.2017
Received the Award at NCE Media’s first-ever Christmas Special in the Media Lab.

The Christmas Special is NCE Media’s annual gathering for members and partners of the Media Cluster. Around 80 people gathered for Christmas snacks, awards, entertainment and a recap of a very eventful 2017. This year, we have finally moved into Media City Bergen, we got the Media Lab up and running and the cluster is now 100 members strong. 

End of the Year Awards
Håvard Myklebust, Chairman of NCE Media and Group CEO at Mediability Group, was awarded Ambassador of the Year for his considerable and crucial effort for the cluster. Myklebust has worked tirelessly to strengthen innovations in the cluster, and is using every chance he gets to highlight collaboration in the cluster, the Media City Bergen project and NCE Media. 

NCE Media also used the occasion to highlight some of the cluster’s most enthusiastic and inspirational people, who volunteer countless hours to promote cooperation and innovation in the Cluster.

Networker of the Year: Øyulf Hjertenes, Bergens Tidende

Øyulf Hjertenes received the award for his participation, inclusion and positive contribution to the Cluster.

Enthusiast of the Year: Ali Zareiee, Oslo VR / Adapa360
Ali Zareiee received the award for his enthusiasm, involvement and all-around positivity. Here with Rune Smistad and Anne Jacobsen (Both NCE Media)

Cluster Adventurer of the Year: Kjetil Horneland, Sixty

Kjetil Horneland received the award for using the tools of the Cluster and creating innovations in collaboration with other member companies.

Good Helper of the Year: Eirik Solheim, NRK

Eirik Solheim received the award for his extraordinary contribution to the cluster. He was not able to attend the Christmas Special, so he provided his acceptance speech on video.  

Thumbs Up Award: Vizrt

Vizrt received the award for their positivity, involvement and a fantastic YES mentality. Vizrts Ahmed Tameem, Petter Ole Jakobsen and Lubaba Tanisha with the diploma. 

 

We would like to thank every member, partner and contributors in the Cluster for their good help throughout the year, and would like to wish you all a Merry Christmas, and a Happy New Year. We look forward to seeing you all in 2018! 


Pictures: The jury's verdict for the awards in full (in Norwegian):

ÅRETS AMBASSADØR 2017
Tildeles Håvard Myklebust for betydelig og avgjørende innsats for klyngefellesskapet.

For engasjement og innsats av de sjeldne, kombinert med tungt og viktig arbeid for NCE Media og klyngefellesskapet, tildeles Håvard Myklebust prisen Årets Ambassadør 2017. Vi takker også for utrettelig arbeid for å styrke relasjoner og samarbeid mellom de ulike miljøene i klyngen, og for å bruke enhver anledning til å fremsnakke både klyngefellesskapet, Media City Bergen-prosjektet og NCE Media.

ÅRETS NETTVERKSBYGGER 2017
Tildeles Øyulf Hjertenes for deltakelse, inkludering og positiv innsats for klyngefellesskapet.
Øyulf Hjertenes har gjennom 2017 vært en døråpner og nettverksbygger som går foran for å styrke samarbeid og involvering både mellom klyngepartnerne, og mellom klyngepartnerne og andre miljøer.

ÅRETS ENTUSIAST 2017
Tildeles Ali Zareiee for entusiasme, engasjement og positivitet.
Entusiasme er en verdifull valuta, som bærer både klyngen og NCE Media langt. Vi takker klyngentusiasten Ali Zareiee for drivkraft og inspirasjon gjennom 2017.

ÅRETS KLYNGEFARER 2017
Tildeles Kjetil Horneland for å ta i bruk alle klyngens virkemidler og skape innovasjon i fellesskap med andre klyngeaktører.
Sixty har gjennom året vist hvordan man på eksemplarisk vis kan utnytte ekstraverdien av fellesskapet. Sixty jobber med de fleste av de sentrale klyngepartnerne, og er nøye med å løfte frem klyngefellesskapets betydning for resultatene.

ÅRETS GODE HJELPER 2017
Tildeles Eirik Solheim for ekstraordinær innsats for klyngefellesskapet.
Eirik Solheim er til uvurderlig hjelp og støtte for NCE Media, og har gjennom året levert betydelige bidrag, og utallige timers ubetalt innsats til klyngen på en rekke ulike områder, også gjennom styrearbeid. Han er også en faglig kapasitet klyngen både trenger og verdsetter, og er medieklyngens ubestridte Chief Media Cluster Nerd.

ÅRETS TOMMEL OPP 2017
Tildeles Vizrt for positivitet, engasjement og en grunnleggende JA-mentalitet.
Vizrt har gjennom 2017 lagt ned en betydelig dugnadsinnsats på en lang rekke områder, og er til stor inspirasjon når det gjelder å løfte og utvikle klyngefellesskapet.