Vestnytt

Org. number 850860262

VestNytt er en lokalavis for Sotra og Ƙygarden i Vestland. Avisen er en del av Polaris Media Vest.

Visit our webpage